Српски (Serbian)

Solução ácido-base (HTML5) HTML КИСЕЛО-БАЗНИ РАСТВОРИ (HTML5) Download Run now
Solução ácido-base Java КИСЕЛО-БАЗНИ РАСТВОРИ Download Run now
Radiação alfa Java АЛФА-РАСПАД Download Run now
Construtor de Áreas (HTML5) HTML "Мајстор" за површине (HTML5) Download Run now
Modelo de Área: Álgebra (HTML5) HTML Математика преко површина - Алгебра (HTML5) Download Run now
- HTML Математика преко површина-Децимални бројеви (HTML5) Download Run now
Modelo de Área: Introdução (HTML5) HTML Математика преко површина-Увод (HTML5) Download Run now
Modelo de Área: Multiplicação (HTML5) HTML Математика преко површина-Множење (HTML5) Download Run now
Aritmética (HTML5) HTML Аритметика (HTML5) Download Run now
- Flash АРИТМЕТИКА Download Run now
Interações Atómicas (HTML5) HTML Атомске интеракције (HTML5) Download Run now
Interacções Atómicas Java Међуатомска деловања Download Run now
Balancing Act (HTML5) HTML Равнотежа (HTML5) Download Run now
Balancing Act Java Равнотежа Download Run now
- HTML Изједначавање хемијских једначина (HTML5) Download Run now
Equilíbrar Java Изједначавање хемијских једначина Download Run now
Balões e eletricidade estática Java Балони и статички електрицитет Download Run now
Balões e Flutuação Java ГАСНИ ЗАКОНИ Download Run now
Balões e Eletricidade Estática (HTML5) HTML Балони и статички електрицитет (HTML5) Download Run now
Estrutura de Bandas Java ЕНЕРГЕТСКИ НИВОИ Download Run now
Circuito Bateria-Resistor Java Просто струјно коло (батерија - отпорник) Download Run now
Voltagem de bateria Java Напон батерије Download Run now
Beer's Law Lab (HTML5) HTML Ламбер-Беров закон (Lambert-Beer) (HTML5) Download Run now
- Java Ламбер-Беров закон (Lambert-Beer) Download Run now
Bending Light (HTML5) HTML Преламање светлости (HTML5) Download Run now
Desviando Luz Java Преламање светлости Download Run now
Beta Decay Java БЕТА-РАСПАД Download Run now
- HTML Зрачење црног тела (HTML5) Download Run now
Radiação do Corpo Negro Flash Зрачење црног тела Download Run now
Estados Quânticos Ligados Java ВЕЗАНА СТАЊА (квантномеханички приступ) Download Run now
- HTML Направи разломак (HTML5) Download Run now
Construa uma Fracção Java Направи разломак Download Run now
Construir uma Molécula Java Направи молекул Download Run now
Constrói um átomo (HTML5) HTML Направи атом (HTML5) Download Run now
Constrói um átomo Java Направи атом Download Run now
Impulsão Flash Потисак Download Run now
- Flash ФУНКЦИЈЕ, ИЗВОДИ, ИНТЕГРАЛИ -ГРАФИЧКИ Download Run now
- Java КОНДЕНЗАТОР Download Run now
- HTML Кондензатор: основе (HTML5) Download Run now
- HTML Наелектрисања и поља (HTML5) Download Run now
- Flash Електрична поља тачкастих наелектрисања Download Run now
Circuitos AC/DC (DC e AC) Java Комплет за електричну струју (AC+DC) Download Run now
Kit de construção de circuitos Java Комплет за електричну струју (AC+DC), Virtual Lab Download Run now
Kit de Construção de Circuitos: DC (HTML5) HTML Струјно коло - једносмерна струја (DC) (HTML5) Download Run now
Circuitos de Corrente Contínua (DC) Java Комплет за једносмерну струју Download Run now
Kit de Construção de Circuitos: DC - Virtual Lab (HTML5) HTML Комплет за једносмерну струју (DC) -Виртуелна лаб (HTML5) Download Run now
Kit de construção de circuitos (Só DC), Laboratório virtual Java Комплет за једносмерну струју (DC Only), Virtual Lab Download Run now
- Flash СУДАРИ У МЕХАНИЦИ Download Run now
Percepção de cor (HTML5) HTML Како видимо боје (HTML5) Download Run now
Percepção de cor Java Како видимо боје Download Run now
Concentração (HTML5) HTML Концентрација (HTML5) Download Run now
- Java Концентрација Download Run now
Conductividade Java Проводљивост Download Run now
- HTML Кулонов закон (HTML5) Download Run now
Poços duplos e Ligações Covalentes Java ДВОСТРУКА ЈАМА И КОВАЛЕНТНА ВЕЗА Download Run now
- Flash Интерполација података полиномом (кривом) Download Run now
Experimento de Davisson-Germer Java ДЕЈВИСОН-ЏЕРМЕРОВ ЕКСПЕРИМЕНТ Davisson-Germer Experiment Download Run now
Densidade Flash Густина Download Run now
- HTML Дифузија (HTML5) Download Run now
Neon Lights & Other Discharge Lamps Java НЕОНСКА СВЕТЛА & ДРУГЕ ЛАМПЕ СА ПРАЖЊЕЊЕМ У ГАСУ Download Run now
- Java ИСХРАНА & ВЕЖБАЊЕ Download Run now
campo-e Java Електрично поље Download Run now
Hockey Elétrico Java Електрични хокеј је бољи од електричне столице! Download Run now
Formas de energia e transformações de energia (HTML5) HTML Енергија, врсте и промене (HTML5) Download Run now
Formas de energia e transformações de energia Java Енергија, врсте и промене Download Run now
Energia do Parque de Skate Java Енергија у скејт-парку Download Run now
Energia do Parque de Skate: Básico (HTML5) HTML Енергија у скејт-парку: Основна верзија (HTML5) Download Run now
Energia do Parque de Skate: Básico Java Енергија у скејт-парку: Основна верзија Download Run now
Explorador de Igualdades (HTML5) HTML Истраживач једначина (HTML5) Download Run now
Explorador de Igualdades: Noções Básicas (HTML5) HTML Истраживач једначина: Основе (HTML5) Download Run now
Explorador de Igualdades. Duas Variáveis (HTML5) HTML Истраживач једначина: Две променљиве (HTML5) Download Run now
- Flash График квадратне функције Download Run now
- Flash Поређење и процена Download Run now
- HTML Новчићи (Алгебарски изрази) (HTML5) Download Run now
Laboratório de Eletromagnetismo Java Фарадејева електромагнетна лабораторија Download Run now
- HTML Фарадејев закон (HTML5) Download Run now
Lei de Faraday Flash Фарадејев закон електромагнетне индукције Download Run now
- Java Проток флуида и притисак Download Run now
Aplicação de Forças em uma Dimensão Java СИЛА 1-D. II Њутнов закон и још много тога џабе! Download Run now
Forças e Movimento Java СИЛЕ И КРЕТАЊЕ Download Run now
Forças e Movimento: Noções Básicas (HTML5) HTML Силе и кретање - Основе (HTML5) Download Run now
- Java Силе и кретање - Основе Download Run now
Séries de Fourier: Fazendo Ondas Java ФУРИЈЕ-ОВА СИНТЕЗА -ПРАВЉЕЊЕ ТАЛАСА Download Run now
- HTML Правимо разломке (HTML5) Download Run now
Fracção Combinada Java Спаривање разломака Download Run now
- HTML Разломци: Једнакости (HTML5) Download Run now
- HTML Разломци: Увод (HTML5) Download Run now
Introdução a Fracções Java Разломци - Увод Download Run now
- HTML Разломци: Мешовити бројеви (HTML5) Download Run now
- HTML Трење (концепт) (HTML5) Download Run now
Atrito Flash Трење (концепт) Download Run now
- HTML Градитељ једначина (HTML5) Download Run now
- HTML Градитељ једначина: основе (HTML5) Download Run now
- HTML Гас - увод (HTML5) Download Run now
- HTML Особине гаса (HTML5) Download Run now
Propriedades do gás Java ОСОБИНЕ ИДЕАЛНОГ ГАСА Download Run now
- HTML Особине гена - Основе (HTML5) Download Run now
- Java Особине гена - Основе Download Run now
- Java РЕГУЛАЦИЈА ЛАКТОЗЕ- ГЕНСКЕ МАШИНЕ Gene Machine: The Lac Operon Download Run now
Generator Java Генератор Download Run now
geometric-optics Flash Геометријска оптика Download Run now
- Java ГЛЕЧЕРИ Download Run now
- HTML Цртање правих (HTML5) Download Run now
- Java Цртање правих Download Run now
- HTML График квадратне функције (HTML5) Download Run now
- HTML Права-нагиб-одсечак (HTML5) Download Run now
Gravidade e Órbitas (HTML5) HTML Гравитација и орбите (HTML5) Download Run now
Gravidade e Órbitas Java Гравитација и орбите Download Run now
Laboratório de Força Gravítica (HTML5) HTML Сила гравитације- лабораторија (HTML5) Download Run now
Laboratório de Força Gravítica Java ГРАВИТАЦИОНА ЛАБОРАТОРИЈА Download Run now
O Efeito de Estufa Java ЕФЕКАТ СТАКЛЕНЕ БАШТЕ Download Run now
- HTML Хуков закон (HTML5) Download Run now
Modelos do Átomo de Hidrogênio Java МОДЕЛИ АТОМА ВОДОНИКА Download Run now
- HTML Изотопи и атомска маса (HTML5) Download Run now
Isótopos e Massa Atómica Java Изотопи и атомске масе Download Run now
Travoltagem (HTML5) HTML ЏОНТРА, ЗНАЧИ, ВОЛТА (ТЕБРА) (HTML5) Download Run now
Movimento em 2D da Ladybug Java БУБАМАРА - КРЕТАЊЕ 2D Download Run now
Lasers Java ЛАСЕРИ Download Run now
- HTML Регресија најмањих квадрата (HTML5) Download Run now
Módulo Lunar Flash МЕСЕЧЕВ МОДУЛ Download Run now
Magnet and Compass Java Магнет и компас Download Run now
Magnets and Electromagnets Java Магнети и електромагнети Download Run now
- HTML Допуни до 10 (HTML5) Download Run now
- HTML Масе и опруге (HTML5) Download Run now
- HTML Масе и опруге: Основе (HTML5) Download Run now
- Flash ОПРУГЕ & ТЕГОВИ Download Run now
Jogo do Labirinto Java Лавиринт ( брзина-убрзање) Download Run now
- Java Транспорт кроз мембрану Download Run now
Microondas Java МИКРОТАЛАСИ Download Run now
- HTML Моларност (HTML5) Download Run now
- Java Моларност Download Run now
Molecular Motors Java МОЛЕКУЛАРНИ МОТОРИ (ЕНЗИМИ) Download Run now
- HTML Поларност молекула (HTML5) Download Run now
- Java Поларност молекула Download Run now
Moléculas e Luz (HTML5) HTML Молекули и светлост (HTML5) Download Run now
Moléculas e Luz Java Молекули и светлост Download Run now
- HTML Облици молекула (HTML5) Download Run now
- Java Облици молекула Download Run now
- HTML Облици молекула: основе (HTML5) Download Run now
- Java Облици молекула: Основе Download Run now
Movimento em 2D Java Кретање у 2-D Download Run now
Movimento Java Шетач ( променљиво праволинијско кретање) Download Run now
MRI Simplificada Java MRI -НАЈЈЕДНОСТАВНИЈЕ Download Run now
- Flash Мој Соларни систем Download Run now
- Java ПРИРОДНА СЕЛЕКЦИЈА Download Run now
- HTML Неурон (HTML5) Download Run now
- Java НЕУРОН Download Run now
- Flash Нормални модови Download Run now
Fissão nuclear Java Нуклеарни распад Download Run now
Lei de Ohm (HTML5) HTML Омов закон (HTML5) Download Run now
Lei de Ohm Flash Омов закон Download Run now
Controle Quântico-Óptico Java КВАНТНА ОПТИКА Download Run now
Pinça Óptica Java ОПТИЧКЕ ПИНЦЕТЕ И АПЛИКАЦИЈЕ Download Run now
- HTML Математичко клатно (HTML5) Download Run now
- Flash Клатно Download Run now
O Efeito Fotoeléctrico Java ФОТОЕЛЕКТРИЧНИ ЕФЕКАТ Download Run now
Escala de pH (HTML5) HTML pH СКАЛА (HTML5) Download Run now
Escala de pH Java pH СКАЛА Download Run now
- HTML pH скала: основе (HTML5) Download Run now
- Java Тектонске плоче Download Run now
- HTML Расподела вероватноће (Галтонова кутија) (HTML5) Download Run now
- Flash РАСПОДЕЛА ВЕРОВАТНОЋЕ Download Run now
- HTML Кретање пројектила (Јеремија пали топа...) (HTML5) Download Run now
Lançamento de Projéteis Flash Кретање пројектила ( Јеремија пали топа! ) Download Run now
- HTML Игралиште пропорције (HTML5) Download Run now
Tunelamento Quântico Java КВАНТНИ ТУНЕЛ ЕФЕКАТ И ТАЛАСНИ ПАКЕТ Download Run now
Interferência Quântica Java КВАНТНО-ТАЛАСНА ИНТЕРФЕРЕНЦИЈА Download Run now
- Flash Зрачење наелектрисања у кретању Download Run now
Radioactive Dating Game Java ДАТИРАЊЕ ПОМОЋУ РАДИОАКТИВНОСТИ - ИГРА Download Run now
Ondas de Rádio Java РАДИО ТАЛАСИ & ЕЛЕКТРОМАГНЕТНА ПОЉА Download Run now
Plano Inclinado: Forças e Movimento Java СТРМА РАВАН: СИЛЕ И КРЕТАЊЕ Download Run now
Reagentes, Produtos e Reagentes em Excesso (HTML5) HTML Реактанти, продуктти реакције и вишкови (HTML5) Download Run now
Reagentes, Produtos e Reagentes em Excesso Java РЕАКТАНТИ,ПРОДУКТИ РЕАКЦИЈЕ И ВИШКОВИ Download Run now
Reações & taxas Java ХЕМИЈСКЕ РЕАКЦИЈЕ И ПРОМЕНЕ Download Run now
Resistência num condutor (HTML5) HTML Омов закон (отпор линијског проводника) (HTML5) Download Run now
Resistência num condutor Flash Омов закон Download Run now
- Flash Резонанца Download Run now
Reações reversíveis Java ПОВРАТНИ (РЕВЕРЗИБИЛНИ) ПРОЦЕСИ Download Run now
Revolução da Joaninha Java БУБАМАРА НА РИНГИШПИЛУ Download Run now
Dispersão de Rutherford (HTML5) HTML Радерфордово (Rutherford) расејање (HTML5) Download Run now
Dispersão de Rutherford Java Радерфордово (Rutherford) расејање Download Run now
Modelo de auto-impulso da partícula Java МОДЕЛ САМОПОКРЕТНИХ ЧЕСТИЦА Download Run now
Semicondutores Java ПОЛУПРОВОДНИЦИ Download Run now
Sinais de circuito Java Сигнал и проводник Download Run now
Sais e Solubilidade Java СОЛИ & ОТАПАЊЕ Download Run now
Ondas Sonoras Java Звучни таласи Download Run now
States of Matter (HTML5) HTML Стања материје (HTML5) Download Run now
Estados da matéria Java Агрегатна стања Download Run now
- HTML Стања материје: основе (HTML5) Download Run now
States of Matter: Basics Java Агрегатна стања : основни ниво Download Run now
- Flash ШТЕРН-ГЕРЛАХОВ ЕКСПЕРИМЕНТ Download Run now
Stretching DNA Java ИСТЕЗАЊЕ DNA Download Run now
- Java Раствори шећера и соли Download Run now
- Java Стрма раван Download Run now
Momento Java МОМЕНТ СИЛЕ Download Run now
Travoltagem Java ЏОНТРА, ЗНАЧИ, ВОЛТА (ТЕБРА) Download Run now
- HTML Тригонометријска кружница (HTML5) Download Run now
- HTML Хидростатички притисак (HTML5) Download Run now
- Java Хидростатички притисак Download Run now
- HTML Пијаца, шопинг а и трка (HTML5) Download Run now
- Flash Сабирање вектора Download Run now
- HTML Интерференција таласа (HTML5) Download Run now
Interferência de Onda Java Интерференција таласа Download Run now
Simulador de Onda numa Corda (HTML5) HTML ТАЛАС НА ЖИЦИ (HTML5) Download Run now
Simulador de Onda numa Corda Flash ТАЛАС НА ЖИЦИ Download Run now
- HTML Таласи - Увод (HTML5) Download Run now