Српски (Servisch)

Oplossingen van zuren en basen (HTML5) HTML КИСЕЛО-БАЗНИ РАСТВОРИ (HTML5) Download Run now
Zuur-Base oplossingen Java КИСЕЛО-БАЗНИ РАСТВОРИ Download Run now
Alfaverval Java АЛФА-РАСПАД Download Run now
Oppervlaktebouwer (HTML5) HTML "Мајстор" за површине (HTML5) Download Run now
Oppervlakte model algebra (HTML5) HTML Математика преко површина - Алгебра (HTML5) Download Run now
Oppervlakte model decimalen (HTML5) HTML Математика преко површина-Децимални бројеви (HTML5) Download Run now
Oppervlakte model inleiding (HTML5) HTML Математика преко површина-Увод (HTML5) Download Run now
Oppervlakte model vermenigvuldiging (HTML5) HTML Математика преко површина-Множење (HTML5) Download Run now
Rekenen (HTML5) HTML Аритметика (HTML5) Download Run now
Rekenen Flash АРИТМЕТИКА Download Run now
Interacties tussen atomen (HTML5) HTML Атомске интеракције (HTML5) Download Run now
Atomaire interacties Java Међуатомска деловања Download Run now
Balanceren (HTML5) HTML Равнотежа (HTML5) Download Run now
Balanceer Act Java Равнотежа Download Run now
Reactievergelijkingen doen kloppen (HTML5) HTML Изједначавање хемијских једначина (HTML5) Download Run now
Reactievergelijkingen kloppend maken Java Изједначавање хемијских једначина Download Run now
Ballonnen en statische elektriciteit Java Балони и статички електрицитет Download Run now
Ballonnen en opwaartse kracht Java ГАСНИ ЗАКОНИ Download Run now
Ballonnen en statische elektriciteit (HTML5) HTML Балони и статички електрицитет (HTML5) Download Run now
Bandstructuur Java ЕНЕРГЕТСКИ НИВОИ Download Run now
Schakelling met batterij en weerstand Java Просто струјно коло (батерија - отпорник) Download Run now
Spanning batterij Java Напон батерије Download Run now
Wet van Beer lab (HTML5) HTML Ламбер-Беров закон (Lambert-Beer) (HTML5) Download Run now
Wet van Beer - Lab Java Ламбер-Беров закон (Lambert-Beer) Download Run now
Lichtbreking (HTML5) HTML Преламање светлости (HTML5) Download Run now
Breking en terugkaatsing van licht Java Преламање светлости Download Run now
Betaverval Java БЕТА-РАСПАД Download Run now
Spectrum zwarte straler (HTML5) HTML Зрачење црног тела (HTML5) Download Run now
zwarte straler Flash Зрачење црног тела Download Run now
Quantum bindingstoestanden Java ВЕЗАНА СТАЊА (квантномеханички приступ) Download Run now
Maak een breuk (HTML5) HTML Направи разломак (HTML5) Download Run now
Bouw een breuk Java Направи разломак Download Run now
Bouw een molecuul Java Направи молекул Download Run now
Bouw een atoom (HTML5) HTML Направи атом (HTML5) Download Run now
Bouw een atoom Java Направи атом Download Run now
Drijven Flash Потисак Download Run now
Afgeleiden en Integralen tekenen Flash ФУНКЦИЈЕ, ИЗВОДИ, ИНТЕГРАЛИ -ГРАФИЧКИ Download Run now
Condensator Lab Java КОНДЕНЗАТОР Download Run now
Condensator lab: eenvoudig (HTML5) HTML Кондензатор: основе (HTML5) Download Run now
Ladingen en velden (HTML5) HTML Наелектрисања и поља (HTML5) Download Run now
charges-and-fields Flash Електрична поља тачкастих наелектрисања Download Run now
Het maken van schakelingen (Gelijk~ en wisselspanning) Java Комплет за електричну струју (AC+DC) Download Run now
Het maken van schakelingen (Gelijk- en wisselspanning) Java Комплет за електричну струју (AC+DC), Virtual Lab Download Run now
Circuit constructie kit: gelijkstroom (HTML5) HTML Струјно коло - једносмерна струја (DC) (HTML5) Download Run now
Het maken van schakelingen (Alléén gelijkspanning) Java Комплет за једносмерну струју Download Run now
Circuit constructie kit: gelijkstroom - Virtueel lab (HTML5) HTML Комплет за једносмерну струју (DC) -Виртуелна лаб (HTML5) Download Run now
Het maken van schakelingen (Alléén gelijkspanning) Java Комплет за једносмерну струју (DC Only), Virtual Lab Download Run now
Botsing lab Flash СУДАРИ У МЕХАНИЦИ Download Run now
Kleuren zien (HTML5) HTML Како видимо боје (HTML5) Download Run now
KLEUR Java Како видимо боје Download Run now
Concentratie (HTML5) HTML Концентрација (HTML5) Download Run now
Concentratie Java Концентрација Download Run now
Geleidingsvermogen Java Проводљивост Download Run now
De wet van Coulomb (HTML5) HTML Кулонов закон (HTML5) Download Run now
Covalente bindingen (dubbele potentiaalputten) Java ДВОСТРУКА ЈАМА И КОВАЛЕНТНА ВЕЗА Download Run now
Functie van een grafiek bepalen Flash Интерполација података полиномом (кривом) Download Run now
Davisson-Germer: diffractie van elektronen Java ДЕЈВИСОН-ЏЕРМЕРОВ ЕКСПЕРИМЕНТ Davisson-Germer Experiment Download Run now
Dichtheid Flash Густина Download Run now
Diffusie (HTML5) HTML Дифузија (HTML5) Download Run now
Neonverlichting en andere ontladingslampen Java НЕОНСКА СВЕТЛА & ДРУГЕ ЛАМПЕ СА ПРАЖЊЕЊЕМ У ГАСУ Download Run now
Eten en bewegen Java ИСХРАНА & ВЕЖБАЊЕ Download Run now
Elveld Java Електрично поље Download Run now
Elektrischveldhockey Java Електрични хокеј је бољи од електричне столице! Download Run now
Soorten en veranderingen van energie (HTML5) HTML Енергија, врсте и промене (HTML5) Download Run now
Soorten en veranderingen van energie Java Енергија, врсте и промене Download Run now
EnergieSkatepark Java Енергија у скејт-парку Download Run now
Energie in het schaatspark: eenvoudig (HTML5) HTML Енергија у скејт-парку: Основна верзија (HTML5) Download Run now
Energy Skate Park: Basics Java Енергија у скејт-парку: Основна верзија Download Run now
Ontdek gelijkheid (HTML5) HTML Истраживач једначина (HTML5) Download Run now
Ontdek gelijkheid: eenvoudig (HTML5) HTML Истраживач једначина: Основе (HTML5) Download Run now
Ontdek gelijkheid: twee veranderlijken (HTML5) HTML Истраживач једначина: Две променљиве (HTML5) Download Run now
Grafieken van vergelijkingen tekenen Flash График квадратне функције Download Run now
Schatting Flash Поређење и процена Download Run now
Uitdrukkingen omwisselen (HTML5) HTML Новчићи (Алгебарски изрази) (HTML5) Download Run now
Faraday's Elektromagnetisch Lab Java Фарадејева електромагнетна лабораторија Download Run now
De wet van Faraday (HTML5) HTML Фарадејев закон (HTML5) Download Run now
faradays-law Flash Фарадејев закон електромагнетне индукције Download Run now
Vloeistofdruk en stroming Java Проток флуида и притисак Download Run now
Krachten langs een lijn Java СИЛА 1-D. II Њутнов закон и још много тога џабе! Download Run now
Forces and Motion Java СИЛЕ И КРЕТАЊЕ Download Run now
Kracht en beweging: eenvoudig (HTML5) HTML Силе и кретање - Основе (HTML5) Download Run now
Kracht en beweging: basis Java Силе и кретање - Основе Download Run now
Boventonen Java ФУРИЈЕ-ОВА СИНТЕЗА -ПРАВЉЕЊЕ ТАЛАСА Download Run now
Kies je breuk (HTML5) HTML Правимо разломке (HTML5) Download Run now
Breuken paren Java Спаривање разломака Download Run now
Breuken: gelijkheid (HTML5) HTML Разломци: Једнакости (HTML5) Download Run now
Breuken: inleiding (HTML5) HTML Разломци: Увод (HTML5) Download Run now
Inleiding breuken Java Разломци - Увод Download Run now
Breuken: gemengde getallen (HTML5) HTML Разломци: Мешовити бројеви (HTML5) Download Run now
Wrijving (HTML5) HTML Трење (концепт) (HTML5) Download Run now
Wrijving Flash Трење (концепт) Download Run now
Functie Bouwer (HTML5) HTML Градитељ једначина (HTML5) Download Run now
Functiebouwer: eenvoudig (HTML5) HTML Градитељ једначина: основе (HTML5) Download Run now
Inleiding gassen (HTML5) HTML Гас - увод (HTML5) Download Run now
Eigenschappen van gassen (HTML5) HTML Особине гаса (HTML5) Download Run now
Eigenschappen van gassen Java ОСОБИНЕ ИДЕАЛНОГ ГАСА Download Run now
Wat je moet weten over uitdrukkingen van genen (HTML5) HTML Особине гена - Основе (HTML5) Download Run now
- Java Особине гена - Основе Download Run now
- Java РЕГУЛАЦИЈА ЛАКТОЗЕ- ГЕНСКЕ МАШИНЕ Gene Machine: The Lac Operon Download Run now
Generator Java Генератор Download Run now
geometric-optics Flash Геометријска оптика Download Run now
Gletsjers Java ГЛЕЧЕРИ Download Run now
Rechten tekenen (HTML5) HTML Цртање правих (HTML5) Download Run now
Grafieken tekenen Java Цртање правих Download Run now
Kwadratische grafieken (HTML5) HTML График квадратне функције (HTML5) Download Run now
Tekenen van helling-interval (HTML5) HTML Права-нагиб-одсечак (HTML5) Download Run now
Gravitatie en banen (HTML5) HTML Гравитација и орбите (HTML5) Download Run now
Zwaartekracht en Banen Java Гравитација и орбите Download Run now
Gravitatiekracht lab (HTML5) HTML Сила гравитације- лабораторија (HTML5) Download Run now
Gravitatiekracht Laboratorium Java ГРАВИТАЦИОНА ЛАБОРАТОРИЈА Download Run now
Het broeikaseffect Java ЕФЕКАТ СТАКЛЕНЕ БАШТЕ Download Run now
Wet van Hooke (HTML5) HTML Хуков закон (HTML5) Download Run now
Modellen van een waterstofatoom Java МОДЕЛИ АТОМА ВОДОНИКА Download Run now
Isotopen en atoommassa (HTML5) HTML Изотопи и атомска маса (HTML5) Download Run now
isotopen en atoommassa Java Изотопи и атомске масе Download Run now
John Tra(voltage) (HTML5) HTML ЏОНТРА, ЗНАЧИ, ВОЛТА (ТЕБРА) (HTML5) Download Run now
Onzelieveheersbeestjekruipt tweedimensionaal Java БУБАМАРА - КРЕТАЊЕ 2D Download Run now
Lasers Java ЛАСЕРИ Download Run now
Kleinste kwadraten regressie (HTML5) HTML Регресија најмањих квадрата (HTML5) Download Run now
Maanlander Flash МЕСЕЧЕВ МОДУЛ Download Run now
Magnet and Compass Java Магнет и компас Download Run now
Magnets and Electromagnets Java Магнети и електромагнети Download Run now
Maak een tien (HTML5) HTML Допуни до 10 (HTML5) Download Run now
Massa’s en veren (HTML5) HTML Масе и опруге (HTML5) Download Run now
Massa’s en veren: eenvoudig (HTML5) HTML Масе и опруге: Основе (HTML5) Download Run now
mass-spring-lab Flash ОПРУГЕ & ТЕГОВИ Download Run now
Doolhofspel Java Лавиринт ( брзина-убрзање) Download Run now
- Java Транспорт кроз мембрану Download Run now
Magnetrons Java МИКРОТАЛАСИ Download Run now
Molariteit (HTML5) HTML Моларност (HTML5) Download Run now
molariteit Java Моларност Download Run now
Moleculaire motors Java МОЛЕКУЛАРНИ МОТОРИ (ЕНЗИМИ) Download Run now
Polariteit van moleculen (HTML5) HTML Поларност молекула (HTML5) Download Run now
polariteit molecuul Java Поларност молекула Download Run now
Moleculen en licht (HTML5) HTML Молекули и светлост (HTML5) Download Run now
Molecules en licht Java Молекули и светлост Download Run now
Vormen van moleculen (HTML5) HTML Облици молекула (HTML5) Download Run now
Ruimtelijke structuren Java Облици молекула Download Run now
Vormen van moleculen: eenvoudig (HTML5) HTML Облици молекула: основе (HTML5) Download Run now
Ruimtelijke structuren: basis Java Облици молекула: Основе Download Run now
Beweging in een vlak Java Кретање у 2-D Download Run now
Het bewegende mannetje Java Шетач ( променљиво праволинијско кретање) Download Run now
Vereenvoudigd MRI Java MRI -НАЈЈЕДНОСТАВНИЈЕ Download Run now
my-solar-system Flash Мој Соларни систем Download Run now
Natuurlijke selectie Java ПРИРОДНА СЕЛЕКЦИЈА Download Run now
Neuron (HTML5) HTML Неурон (HTML5) Download Run now
- Java НЕУРОН Download Run now
- Flash Нормални модови Download Run now
Kernsplitsing Java Нуклеарни распад Download Run now
Wet van Ohm (HTML5) HTML Омов закон (HTML5) Download Run now
ohms-law Flash Омов закон Download Run now
Optisch manipuleren van lichtpulsen Java КВАНТНА ОПТИКА Download Run now
Optisch pincet Java ОПТИЧКЕ ПИНЦЕТЕ И АПЛИКАЦИЈЕ Download Run now
Slinger lab (HTML5) HTML Математичко клатно (HTML5) Download Run now
pendulum-lab Flash Клатно Download Run now
Fotoelektrisch effect Java ФОТОЕЛЕКТРИЧНИ ЕФЕКАТ Download Run now
pH schaal (HTML5) HTML pH СКАЛА (HTML5) Download Run now
pH-schaal Java pH СКАЛА Download Run now
pH schaal: eenvoudig (HTML5) HTML pH скала: основе (HTML5) Download Run now
Platentektoniek Java Тектонске плоче Download Run now
Galtonbord - waarschijnlijkheid (HTML5) HTML Расподела вероватноће (Галтонова кутија) (HTML5) Download Run now
Knikkerspel en waarschijnlijkheidsverdeling Flash РАСПОДЕЛА ВЕРОВАТНОЋЕ Download Run now
Projectielbeweging (HTML5) HTML Кретање пројектила (Јеремија пали топа...) (HTML5) Download Run now
Projectielbeweging Flash Кретање пројектила ( Јеремија пали топа! ) Download Run now
Spelen met verhoudingen (HTML5) HTML Игралиште пропорције (HTML5) Download Run now
Kwantumtunnelling en Golfdeeltjes Java КВАНТНИ ТУНЕЛ ЕФЕКАТ И ТАЛАСНИ ПАКЕТ Download Run now
Kwantum golfinterferentie Java КВАНТНО-ТАЛАСНА ИНТЕРФЕРЕНЦИЈА Download Run now
Radiating Charge Flash Зрачење наелектрисања у кретању Download Run now
Radioactief bepalen van de ouderdom Java ДАТИРАЊЕ ПОМОЋУ РАДИОАКТИВНОСТИ - ИГРА Download Run now
Radiogolven Java РАДИО ТАЛАСИ & ЕЛЕКТРОМАГНЕТНА ПОЉА Download Run now
Ramp: Forces and Motion Java СТРМА РАВАН: СИЛЕ И КРЕТАЊЕ Download Run now
Reactanten, producten en resten (HTML5) HTML Реактанти, продуктти реакције и вишкови (HTML5) Download Run now
Reactanten, Producten en Resten Java РЕАКТАНТИ,ПРОДУКТИ РЕАКЦИЈЕ И ВИШКОВИ Download Run now
Reacties en reactiesnelheid Java ХЕМИЈСКЕ РЕАКЦИЈЕ И ПРОМЕНЕ Download Run now
Weerstand van een draad (HTML5) HTML Омов закон (отпор линијског проводника) (HTML5) Download Run now
resistance-in-a-wire Flash Омов закон Download Run now
Resonantie Flash Резонанца Download Run now
Omkeerbare reacties Java ПОВРАТНИ (РЕВЕРЗИБИЛНИ) ПРОЦЕСИ Download Run now
Lieveheersbeestje-draaien Java БУБАМАРА НА РИНГИШПИЛУ Download Run now
Rutherfordverstrooiing (HTML5) HTML Радерфордово (Rutherford) расејање (HTML5) Download Run now
Rutherford verstrooiing Java Радерфордово (Rutherford) расејање Download Run now
Zelf aangedreven deeltjesmodel (DSWeb) Java МОДЕЛ САМОПОКРЕТНИХ ЧЕСТИЦА Download Run now
Halfgeleiders Java ПОЛУПРОВОДНИЦИ Download Run now
Stroomkirng Java Сигнал и проводник Download Run now
Zouten en Oplosbaarheid Java СОЛИ & ОТАПАЊЕ Download Run now
Geluidsgolven Java Звучни таласи Download Run now
Aggregatietoestanden (HTML5) HTML Стања материје (HTML5) Download Run now
De fasen van een stof Java Агрегатна стања Download Run now
Aggregatietoestanden: eenvoudig (HTML5) HTML Стања материје: основе (HTML5) Download Run now
De fasen van een stof: grondbeginselen Java Агрегатна стања : основни ниво Download Run now
stern-gerlach Flash ШТЕРН-ГЕРЛАХОВ ЕКСПЕРИМЕНТ Download Run now
DNA strekken Java ИСТЕЗАЊЕ DNA Download Run now
Suiker- en zoutoplossingen Java Раствори шећера и соли Download Run now
Krachten op een helling Java Стрма раван Download Run now
Koppel Java МОМЕНТ СИЛЕ Download Run now
Travolta - statische elektriciteit Java ЏОНТРА, ЗНАЧИ, ВОЛТА (ТЕБРА) Download Run now
Trigonometrie toer (HTML5) HTML Тригонометријска кружница (HTML5) Download Run now
Onder druk (HTML5) HTML Хидростатички притисак (HTML5) Download Run now
Onder Druk Java Хидростатички притисак Download Run now
Prijs per stuk (HTML5) HTML Пијаца, шопинг а и трка (HTML5) Download Run now
Optellen van Vectoren Flash Сабирање вектора Download Run now
Golfinterferentie (HTML5) HTML Интерференција таласа (HTML5) Download Run now
Golven: interferentie Java Интерференција таласа Download Run now
Golf op een koord (HTML5) HTML ТАЛАС НА ЖИЦИ (HTML5) Download Run now
Golf op een koord Flash ТАЛАС НА ЖИЦИ Download Run now