Српски (Serbiera)

Azido-base disoluzioak (HTML5) HTML КИСЕЛО-БАЗНИ РАСТВОРИ (HTML5) Download Run now
Azido-base Soluzioak Java КИСЕЛО-БАЗНИ РАСТВОРИ Download Run now
Alfa-desintegrazioa Java АЛФА-РАСПАД Download Run now
Azalera eraikitzailea (HTML5) HTML "Мајстор" за површине (HTML5) Download Run now
Azalera-modeloan algebra (HTML5) HTML Математика преко површина - Алгебра (HTML5) Download Run now
Azalera-modeloa hamartarrekin (HTML5) HTML Математика преко површина-Децимални бројеви (HTML5) Download Run now
Azalera-modelorako sarrera (HTML5) HTML Математика преко површина-Увод (HTML5) Download Run now
Azalera-modeloan biderkaketa (HTML5) HTML Математика преко површина-Множење (HTML5) Download Run now
Aritmetika (HTML5) HTML Аритметика (HTML5) Download Run now
Aritmetika Flash АРИТМЕТИКА Download Run now
Atomoen arteko elkarrekintzak (HTML5) HTML Атомске интеракције (HTML5) Download Run now
Elkarrekintza atomikoak Java Међуатомска деловања Download Run now
Oreka lortzen (HTML5) HTML Равнотежа (HTML5) Download Run now
Balantza orekatzen Java Равнотежа Download Run now
Ekuazio kimikoak doitzen (HTML5) HTML Изједначавање хемијских једначина (HTML5) Download Run now
Ekuazio Kimikoen Doiketa Java Изједначавање хемијских једначина Download Run now
Globoak eta Elektrizitate estatikoa Java Балони и статички електрицитет Download Run now
Globoak eta flotagarritasuna Java ГАСНИ ЗАКОНИ Download Run now
Globoak eta elektrizitate estatikoa (HTML5) HTML Балони и статички електрицитет (HTML5) Download Run now
Banda-egitura Java ЕНЕРГЕТСКИ НИВОИ Download Run now
Bateria- eta erresistentzia-zirkuitua Java Просто струјно коло (батерија - отпорник) Download Run now
Bateria-tentsioa Java Напон батерије Download Run now
Beer-en legea (HTML5) HTML Ламбер-Беров закон (Lambert-Beer) (HTML5) Download Run now
Beer-en Legea Java Ламбер-Беров закон (Lambert-Beer) Download Run now
Argiaren islapen-errefrakzioak (HTML5) HTML Преламање светлости (HTML5) Download Run now
Argi-errefrakzioa Java Преламање светлости Download Run now
Beta-desintegrazioa Java БЕТА-РАСПАД Download Run now
Gorputz beltzaren espektroa (HTML5) HTML Зрачење црног тела (HTML5) Download Run now
Gorputz beltzaren espektroa Flash Зрачење црног тела Download Run now
Loturiko egoera kuantikoak Java ВЕЗАНА СТАЊА (квантномеханички приступ) Download Run now
Eraiki zatiki bat (HTML5) HTML Направи разломак (HTML5) Download Run now
Eraiki zatikia Java Направи разломак Download Run now
Eraiki molekulak Java Направи молекул Download Run now
Eraiki atomoa (HTML5) HTML Направи атом (HTML5) Download Run now
Atomoa eraiki Java Направи атом Download Run now
Flotagarritasuna Flash Потисак Download Run now
Kalkulurako grafiko sortzailea Flash ФУНКЦИЈЕ, ИЗВОДИ, ИНТЕГРАЛИ -ГРАФИЧКИ Download Run now
Kondentsadoreak Java КОНДЕНЗАТОР Download Run now
Kondentsadore-laborategia: oinarrizko kontzeptuak (HTML5) HTML Кондензатор: основе (HTML5) Download Run now
Kargak eta eremuak (HTML5) HTML Наелектрисања и поља (HTML5) Download Run now
Kargak eta Eremuak Flash Електрична поља тачкастих наелектрисања Download Run now
Zirkuituak eraikitzeko tresneria (KZ eta KA) Java Комплет за електричну струју (AC+DC) Download Run now
Zirkuituak eraikitzeko tresneria (KZ eta KA) Java Комплет за електричну струју (AC+DC), Virtual Lab Download Run now
Zirkuituak eraikitzeko tresneria: KZ (HTML5) HTML Струјно коло - једносмерна струја (DC) (HTML5) Download Run now
KZ-zirkuituak eraikitzeko tresneria Java Комплет за једносмерну струју Download Run now
KZ-zirkuituen laborategi birtuala (HTML5) HTML Комплет за једносмерну струју (DC) -Виртуелна лаб (HTML5) Download Run now
KZ-zirkuituen laborategi birtuala Java Комплет за једносмерну струју (DC Only), Virtual Lab Download Run now
Talka-laborategia Flash СУДАРИ У МЕХАНИЦИ Download Run now
Kolore-ikusmena (HTML5) HTML Како видимо боје (HTML5) Download Run now
Ikuspenaren kolorea Java Како видимо боје Download Run now
Kontzentrazioa (HTML5) HTML Концентрација (HTML5) Download Run now
Kontzentrazioa Java Концентрација Download Run now
Eroankortasuna Java Проводљивост Download Run now
Coulomb-en legea (HTML5) HTML Кулонов закон (HTML5) Download Run now
Putzu bikoitza eta Lotura kobalenteak Java ДВОСТРУКА ЈАМА И КОВАЛЕНТНА ВЕЗА Download Run now
Kurbak doitzea (HTML5) HTML Фитовање података (HTML5) Download Run now
Doiketa-kurba Flash Интерполација података полиномом (кривом) Download Run now
Davisson-Germer: Elektroi-difrakzioa Java ДЕЈВИСОН-ЏЕРМЕРОВ ЕКСПЕРИМЕНТ Davisson-Germer Experiment Download Run now
Dentsitatea Flash Густина Download Run now
Difusioa (HTML5) HTML Дифузија (HTML5) Download Run now
Neon argiak eta deskarga-lanparak Java НЕОНСКА СВЕТЛА & ДРУГЕ ЛАМПЕ СА ПРАЖЊЕЊЕМ У ГАСУ Download Run now
Elikadura & Ariketa fisikoa Java ИСХРАНА & ВЕЖБАЊЕ Download Run now
Ametsen eremu elektrikoa Java Електрично поље Download Run now
Hockeya eremu elektrikoan Java Електрични хокеј је бољи од електричне столице! Download Run now
Energia-motak eta -aldaketak (HTML5) HTML Енергија, врсте и промене (HTML5) Download Run now
Energia motak eta aldaketak Java Енергија, врсте и промене Download Run now
Energia irristailu-parkean Java Енергија у скејт-парку Download Run now
Energia irristailu-parkean: oinarrizko kontzeptuak (HTML5) HTML Енергија у скејт-парку: Основна верзија (HTML5) Download Run now
Energia irristailu-parkean: oinarria Java Енергија у скејт-парку: Основна верзија Download Run now
Berdintasun-esploratzailea (HTML5) HTML Истраживач једначина (HTML5) Download Run now
Berdintasun-esploratzailea: oinarrizkoak (HTML5) HTML Истраживач једначина: Основе (HTML5) Download Run now
Berdintasun-esploratzailea: bi aldagai (HTML5) HTML Истраживач једначина: Две променљиве (HTML5) Download Run now
Funtzioen grafiko sortzailea Flash График квадратне функције Download Run now
Estimazioa Flash Поређење и процена Download Run now
Adierazpen-aldaketa (HTML5) HTML Новчићи (Алгебарски изрази) (HTML5) Download Run now
Faraday-ren laborategi elektromagnetikoa Java Фарадејева електромагнетна лабораторија Download Run now
Faraday-ren legea (HTML5) HTML Фарадејев закон (HTML5) Download Run now
Faradayren Legea Flash Фарадејев закон електромагнетне индукције Download Run now
Fluido-presioa eta -fluxua Java Проток флуида и притисак Download Run now
Indarrak dimentsio batean Java СИЛА 1-D. II Њутнов закон и још много тога џабе! Download Run now
Indarrak eta higidura Java СИЛЕ И КРЕТАЊЕ Download Run now
Indarrak eta higidura: oinarriak (HTML5) HTML Силе и кретање - Основе (HTML5) Download Run now
Indarrak eta higidura: Oinarrizkoa Java Силе и кретање - Основе Download Run now
Fourier: Uhinak sortzen Java ФУРИЈЕ-ОВА СИНТЕЗА -ПРАВЉЕЊЕ ТАЛАСА Download Run now
Parekatu zatikiak (HTML5) HTML Правимо разломке (HTML5) Download Run now
Zatikiak konparatu Java Спаривање разломака Download Run now
Zatikiak: baliokideak (HTML5) HTML Разломци: Једнакости (HTML5) Download Run now
Zatiketak: sarrera (HTML5) HTML Разломци: Увод (HTML5) Download Run now
Zatikiak Enter Java Разломци - Увод Download Run now
Zatikiak: zenbaki nahasiak (HTML5) HTML Разломци: Мешовити бројеви (HTML5) Download Run now
Marruskadura (HTML5) HTML Трење (концепт) (HTML5) Download Run now
Marruskadura Flash Трење (концепт) Download Run now
Funtzio-eraikitzailea (HTML5) HTML Градитељ једначина (HTML5) Download Run now
Funtzio-sortzailea: oinarrizkoak (HTML5) HTML Градитељ једначина: основе (HTML5) Download Run now
Gasak sarrera (HTML5) HTML Гас - увод (HTML5) Download Run now
Gasen propietateak (HTML5) HTML Особине гаса (HTML5) Download Run now
Gas-ezaugarriak Java ОСОБИНЕ ИДЕАЛНОГ ГАСА Download Run now
Adierazpen genikoa - Oinarrizko kontzeptuak (HTML5) HTML Особине гена - Основе (HTML5) Download Run now
Adierazpen genikoa - Oinarrizko kontzeptuak Java Особине гена - Основе Download Run now
Geneen Makina: Lac Operona Java РЕГУЛАЦИЈА ЛАКТОЗЕ- ГЕНСКЕ МАШИНЕ Gene Machine: The Lac Operon Download Run now
Sorgailua Java Генератор Download Run now
Optika geometrikoa Flash Геометријска оптика Download Run now
Glaziarrak Java ГЛЕЧЕРИ Download Run now
Zuzenak marraztuz (HTML5) HTML Цртање правих (HTML5) Download Run now
Lerroak marraztuz Java Цртање правих Download Run now
Kuadratikoak marrazten (HTML5) HTML График квадратне функције (HTML5) Download Run now
Maldaren adierazpen grafikoa (HTML5) HTML Права-нагиб-одсечак (HTML5) Download Run now
Grabitatea eta orbitak (HTML5) HTML Гравитација и орбите (HTML5) Download Run now
Grabitatea eta Orbitak Java Гравитација и орбите Download Run now
Grabitazio-indarraren laborategia (HTML5) HTML Сила гравитације- лабораторија (HTML5) Download Run now
Grabitazio-indarraren Laborategia Java ГРАВИТАЦИОНА ЛАБОРАТОРИЈА Download Run now
Grabitazio-indarraren laborategia: oinarriak (HTML5) HTML Гравитациона сила : Основе (HTML5) Download Run now
Berotegi Efektua Java ЕФЕКАТ СТАКЛЕНЕ БАШТЕ Download Run now
Hooke-ren legea (HTML5) HTML Хуков закон (HTML5) Download Run now
Hidrogeno-atomoaren ereduak Java МОДЕЛИ АТОМА ВОДОНИКА Download Run now
Isotopoak eta masa atomikoa (HTML5) HTML Изотопи и атомска маса (HTML5) Download Run now
Isotopoak eta Masa Atomikoa Java Изотопи и атомске масе Download Run now
John Travoltage (HTML5) HTML ЏОНТРА, ЗНАЧИ, ВОЛТА  (HTML5) Download Run now
Marigorri Higidura 2D Java БУБАМАРА - КРЕТАЊЕ 2D Download Run now
Laserrak Java ЛАСЕРИ Download Run now
Karratu minimoen erregresioa (HTML5) HTML Регресија најмањих квадрата (HTML5) Download Run now
Ilargi-moduloa Flash МЕСЕЧЕВ МОДУЛ Download Run now
Imana eta iparrorratza Java Магнет и компас Download Run now
Imanak eta elektroimanak Java Магнети и електромагнети Download Run now
Hamarrekotan (HTML5) HTML Допуни до 10 (HTML5) Download Run now
Masak eta malgukiak (HTML5) HTML Масе и опруге (HTML5) Download Run now
Masak eta malgukiak: oinarriak (HTML5) HTML Масе и опруге: Основе (HTML5) Download Run now
Masak eta Malgukiak Flash ОПРУГЕ & ТЕГОВИ Download Run now
Labirinto-jokoa Java Лавиринт ( брзина-убрзање) Download Run now
Mintz-kanalak Java Транспорт кроз мембрану Download Run now
Mikrouhinak Java МИКРОТАЛАСИ Download Run now
Molartasuna (HTML5) HTML Моларност (HTML5) Download Run now
molaritatea Java Моларност Download Run now
Motore Molekularrak Java МОЛЕКУЛАРНИ МОТОРИ (ЕНЗИМИ) Download Run now
Molekula-polaritatea (HTML5) HTML Поларност молекула (HTML5) Download Run now
Molekula-polaritatea Java Поларност молекула Download Run now
Molekulak eta argia (HTML5) HTML Молекули и светлост (HTML5) Download Run now
Molekulak eta Argia Java Молекули и светлост Download Run now
Molekulen formak (HTML5) HTML Облици молекула (HTML5) Download Run now
Molekulen formak Java Облици молекула Download Run now
Molekulen formak: oinarriak (HTML5) HTML Облици молекула: основе (HTML5) Download Run now
Molekulen formak: oinarrizkoak Java Облици молекула: Основе Download Run now
Mugimendua planoan Java Кретање у 2-D Download Run now
Gizon mugikorra Java Шетач ( променљиво праволинијско кретање) Download Run now
MRI sinplifikatua Java MRI -НАЈЈЕДНОСТАВНИЈЕ Download Run now
Nire eguzki-sistema Flash Мој Соларни систем Download Run now
Hautespen naturala Java ПРИРОДНА СЕЛЕКЦИЈА Download Run now
Neurona (HTML5) HTML Неурон (HTML5) Download Run now
Neurona Java НЕУРОН Download Run now
Bibrazio-modu normalak Flash Нормални модови Download Run now
Fisio nuklearra Java Нуклеарни распад Download Run now
Zenbaki-lerroa: osoak (HTML5) HTML Бројевна права: Цели бројеви (HTML5) Download Run now
Ohm-en legea (HTML5) HTML Омов закон (HTML5) Download Run now
Ohm-en legea Flash Омов закон Download Run now
Kuantu-kontrol optikoa Java КВАНТНА ОПТИКА Download Run now
Pintza Optikoak eta Aplikazioak Java ОПТИЧКЕ ПИНЦЕТЕ И АПЛИКАЦИЈЕ Download Run now
Pendulu-laborategia (HTML5) HTML Математичко клатно (HTML5) Download Run now
Laborategi-pendulua Flash Клатно Download Run now
Efektu fotoelektrikoa Java ФОТОЕЛЕКТРИЧНИ ЕФЕКАТ Download Run now
pH eskala (HTML5) HTML pH Скала (HTML5) Download Run now
pH eskala Java pH СКАЛА Download Run now
pH eskala: oinarriak (HTML5) HTML pH скала: основе (HTML5) Download Run now
Plaka tektonikoa Java Тектонске плоче Download Run now
Plinko Probabilitatea (HTML5) HTML Расподела вероватноће (Галтонова кутија) (HTML5) Download Run now
Plinko probabilitatea Flash РАСПОДЕЛА ВЕРОВАТНОЋЕ Download Run now
Jaurtigaiaren higidura (HTML5) HTML Кретање пројектила  (HTML5) Download Run now
Jaurtigaiaren ibilbidea Flash Кретање пројектила ( Јеремија пали топа! ) Download Run now
Proportzio-jolastokia (HTML5) HTML Игралиште пропорције (HTML5) Download Run now
Barneratze kuantikoa eta uhin-paketeak Java КВАНТНИ ТУНЕЛ ЕФЕКАТ И ТАЛАСНИ ПАКЕТ Download Run now
Uhin kuantikoen interferentzia Java КВАНТНО-ТАЛАСНА ИНТЕРФЕРЕНЦИЈА Download Run now
Karga erradiatzailea Flash Зрачење наелектрисања у кретању Download Run now
Erradioaktibitate bidezko datazio-jokoa Java ДАТИРАЊЕ ПОМОЋУ РАДИОАКТИВНОСТИ - ИГРА Download Run now
Irrati-uhinak eta eremu elektromagnetikoak Java РАДИО ТАЛАСИ & ЕЛЕКТРОМАГНЕТНА ПОЉА Download Run now
Arrapala: indarrak eta higidura Java СТРМА РАВАН: СИЛЕ И КРЕТАЊЕ Download Run now
Erreaktiboak, produktuak eta soberakinak (HTML5) HTML Реактанти, продуктти реакције и вишкови (HTML5) Download Run now
Erreaktiboak, Produktuak eta Soberakinak Java РЕАКТАНТИ,ПРОДУКТИ РЕАКЦИЈЕ И ВИШКОВИ Download Run now
Erreakzioak eta abiadura Java ХЕМИЈСКЕ РЕАКЦИЈЕ И ПРОМЕНЕ Download Run now
Kable-erresistentzia (HTML5) HTML Омов закон (отпор линијског проводника) (HTML5) Download Run now
Kable baten erresistentzia Flash Омов закон Download Run now
Erresonantzia Flash Резонанца Download Run now
Erreakzio itzulgarriak Java ПОВРАТНИ (РЕВЕРЗИБИЛНИ) ПРОЦЕСИ Download Run now
Marigorriren birak Java БУБАМАРА НА РИНГИШПИЛУ Download Run now
Rutherdord-en esperimentua (HTML5) HTML Радерфордово (Rutherford) расејање (HTML5) Download Run now
Rutherdord-en esperientzia Java Радерфордово (Rutherford) расејање Download Run now
- Java МОДЕЛ САМОПОКРЕТНИХ ЧЕСТИЦА Download Run now
Erdieroaleak Java ПОЛУПРОВОДНИЦИ Download Run now
Seinalearen zirkuitua Java Сигнал и проводник Download Run now
Gatzak & Disolbagarritasuna Java СОЛИ & ОТАПАЊЕ Download Run now
Soinua Java Звучни таласи Download Run now
States of Matter (HTML5) HTML Стања материје (HTML5) Download Run now
Materia-egoerak Java Агрегатна стања Download Run now
Materiaren egoerak: oinarriak (HTML5) HTML Стања материје: основе (HTML5) Download Run now
States of Matter: Basics Java Агрегатна стања : основни ниво Download Run now
Stern eta Gerlach-en esperimentua Flash ШТЕРН-ГЕРЛАХОВ ЕКСПЕРИМЕНТ Download Run now
DNA luzatu Java ИСТЕЗАЊЕ DNA Download Run now
Azukre- eta gatz-disoluzioa Java Раствори шећера и соли Download Run now
Arlanpa Java Стрма раван Download Run now
Momentua Java МОМЕНТ СИЛЕ Download Run now
John Travoltage Java ЏОНТРА, ЗНАЧИ, ВОЛТА (ТЕБРА) Download Run now
Trig bira (HTML5) HTML Тригонометријска кружница (HTML5) Download Run now
Presiopean (HTML5) HTML Хидростатички притисак (HTML5) Download Run now
Presiopean Java Хидростатички притисак Download Run now
Unitate-prezioak (HTML5) HTML Пијаца, шопинг а и трка (HTML5) Download Run now
Bektore-batuketa (HTML5) HTML Сабирање вектора (HTML5) Download Run now
Bektoreen batura Flash Сабирање вектора Download Run now
Bektore-batuketa: ekuazioak (HTML5) HTML Сабирање вектора: Једначине (HTML5) Download Run now
Uhin-interferentzia (HTML5) HTML Интерференција таласа (HTML5) Download Run now
Uhin-interferentzia Java Интерференција таласа Download Run now
Uhina soka batean (HTML5) HTML ТАЛАС НА ЖИЦИ (HTML5) Download Run now
Uhina soka batean Flash ТАЛАС НА ЖИЦИ Download Run now
Uhinak: sarrera (HTML5) HTML Таласи - Увод (HTML5) Download Run now