Српски (Serbo)

Soluzioni acido-base (HTML5) HTML КИСЕЛО-БАЗНИ РАСТВОРИ (HTML5) Download Run now
Soluzioni acido-base Java КИСЕЛО-БАЗНИ РАСТВОРИ Download Run now
Decadimento alfa (α) Java АЛФА-РАСПАД Download Run now
Disegna un'area (HTML5) HTML "Мајстор" за површине (HTML5) Download Run now
Rappresentazione grafica della moltiplicazione in algebra (HTML5) HTML Математика преко површина - Алгебра (HTML5) Download Run now
Rappresentazione grafica del prodotto di numeri decimali (HTML5) HTML Математика преко површина-Децимални бројеви (HTML5) Download Run now
Rappresentazione grafica della moltiplicazione: introduzione (HTML5) HTML Математика преко површина-Увод (HTML5) Download Run now
Rappresentazione grafica della moltiplicazione (HTML5) HTML Математика преко површина-Множење (HTML5) Download Run now
Aritmetica (HTML5) HTML Аритметика (HTML5) Download Run now
tabelline Flash АРИТМЕТИКА Download Run now
Interazioni atomiche (HTML5) HTML Атомске интеракције (HTML5) Download Run now
Interazioni atomiche Java Међуатомска деловања Download Run now
Leve (HTML5) HTML Равнотежа (HTML5) Download Run now
Leve Java Равнотежа Download Run now
Bilanciamento di reazioni chimiche (HTML5) HTML Изједначавање хемијских једначина (HTML5) Download Run now
Bilanciamento di reazioni chimiche Java Изједначавање хемијских једначина Download Run now
Elettricità statica Java Балони и статички електрицитет Download Run now
Palloni e galleggiamento Java ГАСНИ ЗАКОНИ Download Run now
Elettricità statica (HTML5) HTML Балони и статички електрицитет (HTML5) Download Run now
Struttura a bande Java ЕНЕРГЕТСКИ НИВОИ Download Run now
Circuito Pila - Resistenza Java Просто струјно коло (батерија - отпорник) Download Run now
d.d.p. in una Pila Java Напон батерије Download Run now
Esperienza della legge di Beer (HTML5) HTML Ламбер-Беров закон (Lambert-Beer) (HTML5) Download Run now
Esperienza della Legge di Beer Java Ламбер-Беров закон (Lambert-Beer) Download Run now
Rifrazione della luce (HTML5) HTML Преламање светлости (HTML5) Download Run now
Rifrazione della Luce Java Преламање светлости Download Run now
Decadimento beta (ß) Java БЕТА-РАСПАД Download Run now
Spettro del Corpo Nero (HTML5) HTML Зрачење црног тела (HTML5) Download Run now
Spettro del corpo nero Flash Зрачење црног тела Download Run now
Stati legati Java ВЕЗАНА СТАЊА (квантномеханички приступ) Download Run now
Costruisci una frazione (HTML5) HTML Направи разломак (HTML5) Download Run now
Costruisci una frazione Java Направи разломак Download Run now
Costruisci una molecola Java Направи молекул Download Run now
Costruisci un atomo (HTML5) HTML Направи атом (HTML5) Download Run now
Costruisci un atomo Java Направи атом Download Run now
galleggiabilità Flash Потисак Download Run now
Calcolatrice grafica Flash ФУНКЦИЈЕ, ИЗВОДИ, ИНТЕГРАЛИ -ГРАФИЧКИ Download Run now
Condensatori Java КОНДЕНЗАТОР Download Run now
Laboratorio condensatori: introduzione (HTML5) HTML Кондензатор: основе (HTML5) Download Run now
Cariche e campi elettrici (HTML5) HTML Наелектрисања и поља (HTML5) Download Run now
Cariche e campi elettrici Flash Електрична поља тачкастих наелектрисања Download Run now
Kit per circuiti elettrici (corrente continua e alternata) Java Комплет за електричну струју (AC+DC) Download Run now
Kit per circuiti elettrici (corrente continua e alternata), laboratorio virtuale Java Комплет за електричну струју (AC+DC), Virtual Lab Download Run now
Kit creazione circuiti: corrente continua (HTML5) HTML Струјно коло - једносмерна струја (DC) (HTML5) Download Run now
Kit per circuiti elettrici (corrente continua) Java Комплет за једносмерну струју Download Run now
Kit creazione circuiti: corrente continua - Laboratorio virtuale (HTML5) HTML Комплет за једносмерну струју (DC) -Виртуелна лаб (HTML5) Download Run now
Kit per circuiti elettrici (corrente continua), laboratorio virtuale Java Комплет за једносмерну струју (DC Only), Virtual Lab Download Run now
Laboratorio urti Flash СУДАРИ У МЕХАНИЦИ Download Run now
Visione dei Colori (HTML5) HTML Како видимо боје (HTML5) Download Run now
Visione dei Colori Java Како видимо боје Download Run now
Concentrazione (HTML5) HTML Концентрација (HTML5) Download Run now
Concentrazione Java Концентрација Download Run now
Conducibilità Java Проводљивост Download Run now
Legge di Coulomb (HTML5) HTML Кулонов закон (HTML5) Download Run now
Doppia buca di potenziale e ..... Java ДВОСТРУКА ЈАМА И КОВАЛЕНТНА ВЕЗА Download Run now
curve-fitting Flash Интерполација података полиномом (кривом) Download Run now
Davisson-Germer: Diffrazione degli elettroni Java ДЕЈВИСОН-ЏЕРМЕРОВ ЕКСПЕРИМЕНТ Davisson-Germer Experiment Download Run now
densità Flash Густина Download Run now
Diffusione dei gas (HTML5) HTML Дифузија (HTML5) Download Run now
Luci al neon e altre lampade a scarica Java НЕОНСКА СВЕТЛА & ДРУГЕ ЛАМПЕ СА ПРАЖЊЕЊЕМ У ГАСУ Download Run now
Alimentazione ed esercizio Java ИСХРАНА & ВЕЖБАЊЕ Download Run now
CampoE Java Електрично поље Download Run now
Hockey Elettrico Java Електрични хокеј је бољи од електричне столице! Download Run now
Forme e trasformazioni di energia (HTML5) HTML Енергија, врсте и промене (HTML5) Download Run now
Forme e cambiamenti di energia Java Енергија, врсте и промене Download Run now
Energia con lo Skateboard Java Енергија у скејт-парку Download Run now
Energia con lo Skateboard: concetti base (HTML5) HTML Енергија у скејт-парку: Основна верзија (HTML5) Download Run now
Energia con lo Skateboard: concetti base Java Енергија у скејт-парку: Основна верзија Download Run now
Esplora le equazioni (HTML5) HTML Истраживач једначина (HTML5) Download Run now
Esplora le uguaglianze: introduzione (HTML5) HTML Истраживач једначина: Основе (HTML5) Download Run now
Esplora le equazioni a due variabili (HTML5) HTML Истраживач једначина: Две променљиве (HTML5) Download Run now
Disegna una curva Flash График квадратне функције Download Run now
Stima Flash Поређење и процена Download Run now
Espressioni (HTML5) HTML Новчићи (Алгебарски изрази) (HTML5) Download Run now
Laboratorio elettromagnetico di Faraday Java Фарадејева електромагнетна лабораторија Download Run now
Legge di Faraday (HTML5) HTML Фарадејев закон (HTML5) Download Run now
Legge di Faraday Flash Фарадејев закон електромагнетне индукције Download Run now
Pressione in un fluido e portata Java Проток флуида и притисак Download Run now
Forze in una dimensione Java СИЛА 1-D. II Њутнов закон и још много тога џабе! Download Run now
Forze e moto Java СИЛЕ И КРЕТАЊЕ Download Run now
Forze e moto: le basi (HTML5) HTML Силе и кретање - Основе (HTML5) Download Run now
Forze e moto: le basi Java Силе и кретање - Основе Download Run now
Fourier: Costruire le onde Java ФУРИЈЕ-ОВА СИНТЕЗА -ПРАВЉЕЊЕ ТАЛАСА Download Run now
Confronto di frazioni (HTML5) HTML Правимо разломке (HTML5) Download Run now
Confronto di frazioni Java Спаривање разломака Download Run now
Frazioni: Equivalenza (HTML5) HTML Разломци: Једнакости (HTML5) Download Run now
Frazioni: Introduzione (HTML5) HTML Разломци: Увод (HTML5) Download Run now
Introduzione alle frazioni Java Разломци - Увод Download Run now
Frazioni: Numeri misti (HTML5) HTML Разломци: Мешовити бројеви (HTML5) Download Run now
Attrito (HTML5) HTML Трење (концепт) (HTML5) Download Run now
Attrito Flash Трење (концепт) Download Run now
Costruisci una funzione (HTML5) HTML Градитељ једначина (HTML5) Download Run now
Costruisci una funzione: introduzione (HTML5) HTML Градитељ једначина: основе (HTML5) Download Run now
Introduzione ai gas (HTML5) HTML Гас - увод (HTML5) Download Run now
Proprietà dei gas (HTML5) HTML Особине гаса (HTML5) Download Run now
Proprietà dei gas Java ОСОБИНЕ ИДЕАЛНОГ ГАСА Download Run now
Espressione genica: fondamenti (HTML5) HTML Особине гена - Основе (HTML5) Download Run now
Espressione genica: fondamenti Java Особине гена - Основе Download Run now
Macchina del Gene: L'Operone del Lattosio Java РЕГУЛАЦИЈА ЛАКТОЗЕ- ГЕНСКЕ МАШИНЕ Gene Machine: The Lac Operon Download Run now
Generatore Java Генератор Download Run now
Ottica geometrica Flash Геометријска оптика Download Run now
Ghiacciai Java ГЛЕЧЕРИ Download Run now
Grafici lineari (HTML5) HTML Цртање правих (HTML5) Download Run now
Rette nel Piano Cartesiano Java Цртање правих Download Run now
Rappresentazione grafica di Quadratiche (HTML5) HTML График квадратне функције (HTML5) Download Run now
Rappresentazione Pendenza-Intercetta (HTML5) HTML Права-нагиб-одсечак (HTML5) Download Run now
Gravità e orbite (HTML5) HTML Гравитација и орбите (HTML5) Download Run now
Gravità e orbite Java Гравитација и орбите Download Run now
Forza di gravità (HTML5) HTML Сила гравитације- лабораторија (HTML5) Download Run now
Forza di gravità Java ГРАВИТАЦИОНА ЛАБОРАТОРИЈА Download Run now
Effetto Serra Java ЕФЕКАТ СТАКЛЕНЕ БАШТЕ Download Run now
Legge di Hooke (HTML5) HTML Хуков закон (HTML5) Download Run now
Modelli dell'atomo di Idrogeno Java МОДЕЛИ АТОМА ВОДОНИКА Download Run now
Isotopi e massa atomica (HTML5) HTML Изотопи и атомска маса (HTML5) Download Run now
Isotopi e Massa Atomica Java Изотопи и атомске масе Download Run now
John TraVolt (HTML5) HTML ЏОНТРА, ЗНАЧИ, ВОЛТА (ТЕБРА) (HTML5) Download Run now
Moto piano della Coccinella Java БУБАМАРА - КРЕТАЊЕ 2D Download Run now
Laser Java ЛАСЕРИ Download Run now
Metodo dei minimi quadrati (HTML5) HTML Регресија најмањих квадрата (HTML5) Download Run now
Navicella lunare Flash МЕСЕЧЕВ МОДУЛ Download Run now
Magnete e Bussola Java Магнет и компас Download Run now
Magneti ed elettromagneti Java Магнети и електромагнети Download Run now
Arriva a 10 (HTML5) HTML Допуни до 10 (HTML5) Download Run now
Masse e molle (HTML5) HTML Масе и опруге (HTML5) Download Run now
Masse e molle: introduzione (HTML5) HTML Масе и опруге: Основе (HTML5) Download Run now
Masse e molle Flash ОПРУГЕ & ТЕГОВИ Download Run now
Il labirinto Java Лавиринт ( брзина-убрзање) Download Run now
Canali di membrana Java Транспорт кроз мембрану Download Run now
MIcroonde Java МИКРОТАЛАСИ Download Run now
Molarità (HTML5) HTML Моларност (HTML5) Download Run now
Molarità Java Моларност Download Run now
Motori molecolari Java МОЛЕКУЛАРНИ МОТОРИ (ЕНЗИМИ) Download Run now
Polarità molecolare (HTML5) HTML Поларност молекула (HTML5) Download Run now
Polarità molecolare Java Поларност молекула Download Run now
Molecole e luce (HTML5) HTML Молекули и светлост (HTML5) Download Run now
Molecole e luce Java Молекули и светлост Download Run now
Modelli molecolari (HTML5) HTML Облици молекула (HTML5) Download Run now
Modelli molecolari Java Облици молекула Download Run now
Modelli molecolari: concetti base (HTML5) HTML Облици молекула: основе (HTML5) Download Run now
Modelli molecolari: concetti base Java Облици молекула: Основе Download Run now
Moto piano Java Кретање у 2-D Download Run now
L'uomo mobile Java Шетач ( променљиво праволинијско кретање) Download Run now
RMI semplificata Java MRI -НАЈЈЕДНОСТАВНИЈЕ Download Run now
Il mio Sistema Solare Flash Мој Соларни систем Download Run now
Selezione naturale Java ПРИРОДНА СЕЛЕКЦИЈА Download Run now
Neurone (HTML5) HTML Неурон (HTML5) Download Run now
Neurone Java НЕУРОН Download Run now
Modi normali di vibrazione (Risonanza) Flash Нормални модови Download Run now
Fissione Nucleare Java Нуклеарни распад Download Run now
Legge di Ohm (HTML5) HTML Омов закон (HTML5) Download Run now
Legge di Ohm Flash Омов закон Download Run now
- Java КВАНТНА ОПТИКА Download Run now
Pinze ottiche e applicazioni Java ОПТИЧКЕ ПИНЦЕТЕ И АПЛИКАЦИЈЕ Download Run now
Laboratorio Pendoli (HTML5) HTML Математичко клатно (HTML5) Download Run now
Laboratorio Pendoli Flash Клатно Download Run now
L'Effetto Fotoelettrico Java ФОТОЕЛЕКТРИЧНИ ЕФЕКАТ Download Run now
Scala del pH (HTML5) HTML pH СКАЛА (HTML5) Download Run now
Scala del pH Java pH СКАЛА Download Run now
Scala del pH: introduzione (HTML5) HTML pH скала: основе (HTML5) Download Run now
Tettonica a placche Java Тектонске плоче Download Run now
Probabilità (HTML5) HTML Расподела вероватноће (Галтонова кутија) (HTML5) Download Run now
Il gioco di Plinko: probabilità Flash РАСПОДЕЛА ВЕРОВАТНОЋЕ Download Run now
Moto del proiettile (HTML5) HTML Кретање пројектила (Јеремија пали топа...) (HTML5) Download Run now
Moto del proiettile Flash Кретање пројектила ( Јеремија пали топа! ) Download Run now
Area giochi Proporzioni (HTML5) HTML Игралиште пропорције (HTML5) Download Run now
Effetto tunnel quantistico e pacchetti d'onda Java КВАНТНИ ТУНЕЛ ЕФЕКАТ И ТАЛАСНИ ПАКЕТ Download Run now
Interferenza delle onde quantiche Java КВАНТНО-ТАЛАСНА ИНТЕРФЕРЕНЦИЈА Download Run now
Carica radiante Flash Зрачење наелектрисања у кретању Download Run now
Il gioco della Datazione radiometrica Java ДАТИРАЊЕ ПОМОЋУ РАДИОАКТИВНОСТИ - ИГРА Download Run now
Onde Radio Java РАДИО ТАЛАСИ & ЕЛЕКТРОМАГНЕТНА ПОЉА Download Run now
Piano inclinato: Forze e Moto Java СТРМА РАВАН: СИЛЕ И КРЕТАЊЕ Download Run now
Reagenti, prodotti e residui (HTML5) HTML Реактанти, продуктти реакције и вишкови (HTML5) Download Run now
Reagenti e prodotti Java РЕАКТАНТИ,ПРОДУКТИ РЕАКЦИЈЕ И ВИШКОВИ Download Run now
Reazioni e velocità di reazione Java ХЕМИЈСКЕ РЕАКЦИЈЕ И ПРОМЕНЕ Download Run now
Resistenza in un cavo elettrico (HTML5) HTML Омов закон (отпор линијског проводника) (HTML5) Download Run now
Resistenza in un cavo Flash Омов закон Download Run now
Risonanza Flash Резонанца Download Run now
Reazioni reversibili Java ПОВРАТНИ (РЕВЕРЗИБИЛНИ) ПРОЦЕСИ Download Run now
Rotazione della coccinella Java БУБАМАРА НА РИНГИШПИЛУ Download Run now
Diffusione di Rutherford (HTML5) HTML Радерфордово (Rutherford) расејање (HTML5) Download Run now
Diffusione di Rutherford Java Радерфордово (Rutherford) расејање Download Run now
- Java МОДЕЛ САМОПОКРЕТНИХ ЧЕСТИЦА Download Run now
Semiconduttori Java ПОЛУПРОВОДНИЦИ Download Run now
Circuito elettrico Java Сигнал и проводник Download Run now
Sali & Solubilità Java СОЛИ & ОТАПАЊЕ Download Run now
Onde sonore Java Звучни таласи Download Run now
Stati della materia (HTML5) HTML Стања материје (HTML5) Download Run now
Stati della Materia Java Агрегатна стања Download Run now
Stati della materia: introduzione (HTML5) HTML Стања материје: основе (HTML5) Download Run now
Gli stati della Materia: fondamenti Java Агрегатна стања : основни ниво Download Run now
Esperimento di Stern-Gerlach Flash ШТЕРН-ГЕРЛАХОВ ЕКСПЕРИМЕНТ Download Run now
Stiramento DNA Java ИСТЕЗАЊЕ DNA Download Run now
Soluzioni di zucchero e sale Java Раствори шећера и соли Download Run now
La rampa Java Стрма раван Download Run now
Momento meccanico Java МОМЕНТ СИЛЕ Download Run now
John TraVolt Java ЏОНТРА, ЗНАЧИ, ВОЛТА (ТЕБРА) Download Run now
Il giro della trigonometria (HTML5) HTML Тригонометријска кружница (HTML5) Download Run now
In pressione (HTML5) HTML Хидростатички притисак (HTML5) Download Run now
In pressione Java Хидростатички притисак Download Run now
Unità derivate (HTML5) HTML Пијаца, шопинг а и трка (HTML5) Download Run now
Composizione vettoriale Flash Сабирање вектора Download Run now
Interferenza tra onde (HTML5) HTML Интерференција таласа (HTML5) Download Run now
Interferenza di onde Java Интерференција таласа Download Run now
Onde sulla corda (HTML5) HTML ТАЛАС НА ЖИЦИ (HTML5) Download Run now
Onde sulla corda Flash ТАЛАС НА ЖИЦИ Download Run now