Српски (Serbio)

Soluciones Ácido-Base (HTML5) HTML КИСЕЛО-БАЗНИ РАСТВОРИ (HTML5) Download Run now
Soluciones de Ácido-Base Java КИСЕЛО-БАЗНИ РАСТВОРИ Download Run now
Desintegración Alfa Java АЛФА-РАСПАД Download Run now
Constructor de Áreas (HTML5) HTML "Мајстор" за површине (HTML5) Download Run now
Modelo de Área con Álgebra (HTML5) HTML Математика преко површина - Алгебра (HTML5) Download Run now
Modelo de área con decimales (HTML5) HTML Математика преко површина-Децимални бројеви (HTML5) Download Run now
Modelo de Área. Introducción (HTML5) HTML Математика преко површина-Увод (HTML5) Download Run now
Modelo de Área con multiplicación (HTML5) HTML Математика преко површина-Множење (HTML5) Download Run now
Aritmética (HTML5) HTML Аритметика (HTML5) Download Run now
Aritmética Flash АРИТМЕТИКА Download Run now
Interacciones Atómicas (HTML5) HTML Атомске интеракције (HTML5) Download Run now
Interacciones Atómicas Java Међуатомска деловања Download Run now
Ley de Equilibrio (HTML5) HTML Равнотежа (HTML5) Download Run now
Ley de Equilibrio Java Равнотежа Download Run now
Balanceando Ecuaciones Químicas (HTML5) HTML Изједначавање хемијских једначина (HTML5) Download Run now
Balanceando Ecuaciones Químicas Java Изједначавање хемијских једначина Download Run now
Globos y Electricidad Estática Java Балони и статички електрицитет Download Run now
Globos y Flotabilidad Java ГАСНИ ЗАКОНИ Download Run now
Globos y Electricidad Estática (HTML5) HTML Балони и статички електрицитет (HTML5) Download Run now
Estructura de Banda Java ЕНЕРГЕТСКИ НИВОИ Download Run now
Circuito de la Resistencia de una Batería Java Просто струјно коло (батерија - отпорник) Download Run now
Voltaje de una Pila Java Напон батерије Download Run now
Laboratorio de la Ley de Beer (HTML5) HTML Ламбер-Беров закон (Lambert-Beer) (HTML5) Download Run now
Laboratorio de la Ley de Beer Java Ламбер-Беров закон (Lambert-Beer) Download Run now
Curvando la luz (HTML5) HTML Преламање светлости (HTML5) Download Run now
Curvando la Luz Java Преламање светлости Download Run now
Desintegración Beta Java БЕТА-РАСПАД Download Run now
Espectro del cuerpo negro (HTML5) HTML Зрачење црног тела (HTML5) Download Run now
Espectro del Cuerpo Negro Flash Зрачење црног тела Download Run now
Estados Enlazados Cuánticos Java ВЕЗАНА СТАЊА (квантномеханички приступ) Download Run now
Haz una Fracción (HTML5) HTML Направи разломак (HTML5) Download Run now
Crear una Fracción Java Направи разломак Download Run now
Construir una Molécula Java Направи молекул Download Run now
Crear un Átomo (HTML5) HTML Направи атом (HTML5) Download Run now
Crear un Átomo Java Направи атом Download Run now
Flotabilidad Flash Потисак Download Run now
Graficador de Cálculo Flash ФУНКЦИЈЕ, ИЗВОДИ, ИНТЕГРАЛИ -ГРАФИЧКИ Download Run now
Laboratorio de Condensadores Java КОНДЕНЗАТОР Download Run now
Laboratorio de Condensadores: Básico (HTML5) HTML Кондензатор: основе (HTML5) Download Run now
Cargas y Campos (HTML5) HTML Наелектрисања и поља (HTML5) Download Run now
Cargas y Campos Flash Електрична поља тачкастих наелектрисања Download Run now
Equipo de Construcción de Circuitos (AC+DC) Java Комплет за електричну струју (AC+DC) Download Run now
Equipo de Construcción de Circuitos (AC+DC), Laboratorio Virtual Java Комплет за електричну струју (AC+DC), Virtual Lab Download Run now
Equipo de Construcción de Circuitos: DC (HTML5) HTML Струјно коло - једносмерна струја (DC) (HTML5) Download Run now
Equipo de Construcción de Circuitos (Solo DC) Java Комплет за једносмерну струју Download Run now
Equipo de Construcción de Circuitos: DC - Laboratorio Virtual (HTML5) HTML Комплет за једносмерну струју (DC) -Виртуелна лаб (HTML5) Download Run now
Equipo de Construcción de Circuitos (Solo DC), Laboratorio Virtual Java Комплет за једносмерну струју (DC Only), Virtual Lab Download Run now
Laboratorio de Colisiones Flash СУДАРИ У МЕХАНИЦИ Download Run now
La Visión del Color (HTML5) HTML Како видимо боје (HTML5) Download Run now
La Visión del Color Java Како видимо боје Download Run now
Concentración (HTML5) HTML Концентрација (HTML5) Download Run now
Concentración Java Концентрација Download Run now
Conductividad Java Проводљивост Download Run now
Ley de Coulomb (HTML5) HTML Кулонов закон (HTML5) Download Run now
Doble Pozo y Enlaces Covalentes Java ДВОСТРУКА ЈАМА И КОВАЛЕНТНА ВЕЗА Download Run now
Ajustando la Curva (HTML5) HTML Фитовање података (HTML5) Download Run now
Ajustando la Curva Flash Интерполација података полиномом (кривом) Download Run now
Davisson-Germer: Difracción de Electrones Java ДЕЈВИСОН-ЏЕРМЕРОВ ЕКСПЕРИМЕНТ Davisson-Germer Experiment Download Run now
Densidad Flash Густина Download Run now
Difusión (HTML5) HTML Дифузија (HTML5) Download Run now
Luces de Neón & Otras Lámparas de Descarga Java НЕОНСКА СВЕТЛА & ДРУГЕ ЛАМПЕ СА ПРАЖЊЕЊЕМ У ГАСУ Download Run now
Alimentación & Ejercicio Java ИСХРАНА & ВЕЖБАЊЕ Download Run now
Campo Eléctrico de los Sueños Java Електрично поље Download Run now
Campo Eléctrico de Hockey Java Електрични хокеј је бољи од електричне столице! Download Run now
Formas y Cambios de Energía (HTML5) HTML Енергија, врсте и промене (HTML5) Download Run now
Formas y Cambios de Energía Java Енергија, врсте и промене Download Run now
Energía en el Parque del Patinador Java Енергија у скејт-парку Download Run now
Energía en el Parque del Patinador:Fundamentos (HTML5) HTML Енергија у скејт-парку: Основна верзија (HTML5) Download Run now
Energía en el Parque del Patinador:Fundamentos Java Енергија у скејт-парку: Основна верзија Download Run now
Explorador de Igualdad (HTML5) HTML Истраживач једначина (HTML5) Download Run now
Explorador de Igualdad: Fundamentos (HTML5) HTML Истраживач једначина: Основе (HTML5) Download Run now
Explorador de Igualdad: Dos Variables (HTML5) HTML Истраживач једначина: Две променљиве (HTML5) Download Run now
Graficador de Ecuaciones Flash График квадратне функције Download Run now
Estimación Flash Поређење и процена Download Run now
Cambio de Expresión (HTML5) HTML Новчићи (Алгебарски изрази) (HTML5) Download Run now
Laboratorio Electromagnético de Faraday Java Фарадејева електромагнетна лабораторија Download Run now
Ley de Faraday (HTML5) HTML Фарадејев закон (HTML5) Download Run now
Ley de Faraday Flash Фарадејев закон електромагнетне индукције Download Run now
Presión de Fluido y Flujo Java Проток флуида и притисак Download Run now
Fuerzas en 1 Dimensión Java СИЛА 1-D. II Њутнов закон и још много тога џабе! Download Run now
Fuerzas y Movimiento Java СИЛЕ И КРЕТАЊЕ Download Run now
Fuerzas y Movimiento:Fundamentos (HTML5) HTML Силе и кретање - Основе (HTML5) Download Run now
Fuerzas y Movimiento:Fundamentos Java Силе и кретање - Основе Download Run now
Fourier: Haciendo Ondas Java ФУРИЈЕ-ОВА СИНТЕЗА -ПРАВЉЕЊЕ ТАЛАСА Download Run now
Emparejador de Fracciones (HTML5) HTML Правимо разломке (HTML5) Download Run now
Comparador de Fracciones Java Спаривање разломака Download Run now
Fracciones: Igualdad (HTML5) HTML Разломци: Једнакости (HTML5) Download Run now
Fracciones: Introducción (HTML5) HTML Разломци: Увод (HTML5) Download Run now
Introducción a las Fracciones Java Разломци - Увод Download Run now
Fracciones: Números Mixtos (HTML5) HTML Разломци: Мешовити бројеви (HTML5) Download Run now
Fricción (HTML5) HTML Трење (концепт) (HTML5) Download Run now
Fricción Flash Трење (концепт) Download Run now
Generador de Funciones (HTML5) HTML Градитељ једначина (HTML5) Download Run now
Creador de Funciones:Conceptos Básicos (HTML5) HTML Градитељ једначина: основе (HTML5) Download Run now
Introducción a los Gases (HTML5) HTML Гас - увод (HTML5) Download Run now
Propiedades de los gases (HTML5) HTML Особине гаса (HTML5) Download Run now
Propiedades de los Gases Java ОСОБИНЕ ИДЕАЛНОГ ГАСА Download Run now
Expresión Génica - Fundamentos (HTML5) HTML Особине гена - Основе (HTML5) Download Run now
Expresión Génica - Fundamentos Java Особине гена - Основе Download Run now
Máquina Génica: El Operon Lac Java РЕГУЛАЦИЈА ЛАКТОЗЕ- ГЕНСКЕ МАШИНЕ Gene Machine: The Lac Operon Download Run now
Generador Java Генератор Download Run now
Óptica Geométrica Flash Геометријска оптика Download Run now
Glaciares Java ГЛЕЧЕРИ Download Run now
Graficando Líneas (HTML5) HTML Цртање правих (HTML5) Download Run now
Graficando Líneas Java Цртање правих Download Run now
Graficando Cuadráticas (HTML5) HTML График квадратне функције (HTML5) Download Run now
Representación Intercepto-Pendiente (HTML5) HTML Права-нагиб-одсечак (HTML5) Download Run now
Gravedad y Órbitas (HTML5) HTML Гравитација и орбите (HTML5) Download Run now
Gravedad y Órbitas Java Гравитација и орбите Download Run now
Laboratorio de Fuerza Gravitacional (HTML5) HTML Сила гравитације- лабораторија (HTML5) Download Run now
Laboratorio de Fuerza Gravitacional Java ГРАВИТАЦИОНА ЛАБОРАТОРИЈА Download Run now
Laboratorio de Fuerza de Gravedad: Fundamentos (HTML5) HTML Гравитациона сила : Основе (HTML5) Download Run now
El Efecto Invernadero Java ЕФЕКАТ СТАКЛЕНЕ БАШТЕ Download Run now
Ley de Hook (HTML5) HTML Хуков закон (HTML5) Download Run now
Modelos del Átomo de Hidrógeno Java МОДЕЛИ АТОМА ВОДОНИКА Download Run now
Isótopos y Masa Atómica (HTML5) HTML Изотопи и атомска маса (HTML5) Download Run now
Isótopos y Mása Atómica Java Изотопи и атомске масе Download Run now
John Travoltaje (HTML5) HTML ЏОНТРА, ЗНАЧИ, ВОЛТА  (HTML5) Download Run now
Movimiento de la Mariquita 2D Java БУБАМАРА - КРЕТАЊЕ 2D Download Run now
Láseres Java ЛАСЕРИ Download Run now
Regresión de Mínimos Cuadrados (HTML5) HTML Регресија најмањих квадрата (HTML5) Download Run now
Aterrizaje Lunar Flash МЕСЕЧЕВ МОДУЛ Download Run now
Imán y Brújula Java Магнет и компас Download Run now
Imanes y Electroimanes Java Магнети и електромагнети Download Run now
Haz un Diez (HTML5) HTML Допуни до 10 (HTML5) Download Run now
Masas y Resortes (HTML5) HTML Масе и опруге (HTML5) Download Run now
Masas y Resortes: Fundamentos. (HTML5) HTML Масе и опруге: Основе (HTML5) Download Run now
Masas & Resortes Flash ОПРУГЕ & ТЕГОВИ Download Run now
Juego del Laberinto Java Лавиринт ( брзина-убрзање) Download Run now
Canales de una Membrana Java Транспорт кроз мембрану Download Run now
Mocroondas Java МИКРОТАЛАСИ Download Run now
Molaridad (HTML5) HTML Моларност (HTML5) Download Run now
Molaridad Java Моларност Download Run now
Motores Moleculares Java МОЛЕКУЛАРНИ МОТОРИ (ЕНЗИМИ) Download Run now
Polaridad de la Molécula (HTML5) HTML Поларност молекула (HTML5) Download Run now
Polaridad de la Molécula Java Поларност молекула Download Run now
Moléculas y Luz (HTML5) HTML Молекули и светлост (HTML5) Download Run now
Moléculas y Luz Java Молекули и светлост Download Run now
Formas de una Molécula (HTML5) HTML Облици молекула (HTML5) Download Run now
Formas de la Molécula Java Облици молекула Download Run now
Formas de una molécula: Fundamentos (HTML5) HTML Облици молекула: основе (HTML5) Download Run now
Formas de las Moléculas: Fundamentos Java Облици молекула: Основе Download Run now
Movimiento en 2D Java Кретање у 2-D Download Run now
El Hombre en Movimiento Java Шетач ( променљиво праволинијско кретање) Download Run now
IRM Simplificado Java MRI -НАЈЈЕДНОСТАВНИЈЕ Download Run now
Mi Sistema Solar Flash Мој Соларни систем Download Run now
Selección Natural Java ПРИРОДНА СЕЛЕКЦИЈА Download Run now
Neurona (HTML5) HTML Неурон (HTML5) Download Run now
Neurona Java НЕУРОН Download Run now
Frecuencias Resonantes Flash Нормални модови Download Run now
Fisión Nuclear Java Нуклеарни распад Download Run now
Recta Numérica: Enteros (HTML5) HTML Бројевна права: Цели бројеви (HTML5) Download Run now
Ley de Ohm (HTML5) HTML Омов закон (HTML5) Download Run now
Ley de Ohm Flash Омов закон Download Run now
Control de Óptica Cuántica Java КВАНТНА ОПТИКА Download Run now
Pinzas Ópticas y Aplicaciones Java ОПТИЧКЕ ПИНЦЕТЕ И АПЛИКАЦИЈЕ Download Run now
Laboratorio de Péndulos (HTML5) HTML Математичко клатно (HTML5) Download Run now
Laboratorio de Péndulos Flash Клатно Download Run now
Efecto Fotoeléctrico Java ФОТОЕЛЕКТРИЧНИ ЕФЕКАТ Download Run now
Escala de pH (HTML5) HTML pH Скала (HTML5) Download Run now
Escala de pH Java pH СКАЛА Download Run now
Escala de pH: Conceptos Básicos (HTML5) HTML pH скала: основе (HTML5) Download Run now
Placas Tectónicas Java Тектонске плоче Download Run now
Probabilidad Plinko (HTML5) HTML Расподела вероватноће (Галтонова кутија) (HTML5) Download Run now
Probabilidad Plinko Flash РАСПОДЕЛА ВЕРОВАТНОЋЕ Download Run now
Movimiento de un Proyectil (HTML5) HTML Кретање пројектила  (HTML5) Download Run now
Movimiento del Proyectil Flash Кретање пројектила ( Јеремија пали топа! ) Download Run now
Juegos de Proporciones (HTML5) HTML Игралиште пропорције (HTML5) Download Run now
Túnel Cuántico y Paquetes de Onda Java КВАНТНИ ТУНЕЛ ЕФЕКАТ И ТАЛАСНИ ПАКЕТ Download Run now
Interferencia de Onda Cuántica Java КВАНТНО-ТАЛАСНА ИНТЕРФЕРЕНЦИЈА Download Run now
Carga Radiante Flash Зрачење наелектрисања у кретању Download Run now
Juego de Datación Radiactiva Java ДАТИРАЊЕ ПОМОЋУ РАДИОАКТИВНОСТИ - ИГРА Download Run now
Ondas de Radio & Campos Electromagnéticos Java РАДИО ТАЛАСИ & ЕЛЕКТРОМАГНЕТНА ПОЉА Download Run now
Rampa: Fuerzas y Movimiento Java СТРМА РАВАН: СИЛЕ И КРЕТАЊЕ Download Run now
Reaccionantes, Productos y Sobrantes (HTML5) HTML Реактанти, продуктти реакције и вишкови (HTML5) Download Run now
Reactivos, Productos y Sobrantes Java РЕАКТАНТИ,ПРОДУКТИ РЕАКЦИЈЕ И ВИШКОВИ Download Run now
Velocidad de las Reacciones Java ХЕМИЈСКЕ РЕАКЦИЈЕ И ПРОМЕНЕ Download Run now
Resistencia en un Alambre (HTML5) HTML Омов закон (отпор линијског проводника) (HTML5) Download Run now
Resistencia en un Alambre Flash Омов закон Download Run now
Resonancia Flash Резонанца Download Run now
Reacciones Reversibles Java ПОВРАТНИ (РЕВЕРЗИБИЛНИ) ПРОЦЕСИ Download Run now
Revolución de la Mariquita Java БУБАМАРА НА РИНГИШПИЛУ Download Run now
Dispersión de Rutherford (HTML5) HTML Радерфордово (Rutherford) расејање (HTML5) Download Run now
Dispersión de Rutherford Java Радерфордово (Rutherford) расејање Download Run now
Modelo de Partícula Autoimpulsado Java МОДЕЛ САМОПОКРЕТНИХ ЧЕСТИЦА Download Run now
Semiconductores Java ПОЛУПРОВОДНИЦИ Download Run now
Señal del Circuito Java Сигнал и проводник Download Run now
Sales & Solubilidad Java СОЛИ & ОТАПАЊЕ Download Run now
Sonido Java Звучни таласи Download Run now
Estados de la Materia (HTML5) HTML Стања материје (HTML5) Download Run now
Estados de la Materia Java Агрегатна стања Download Run now
Estados de la Materia: Fundamentos (HTML5) HTML Стања материје: основе (HTML5) Download Run now
Estados de la Materia:Básico Java Агрегатна стања : основни ниво Download Run now
Experimento de Stern-Gerlach Flash ШТЕРН-ГЕРЛАХОВ ЕКСПЕРИМЕНТ Download Run now
Estiramiento del ADN Java ИСТЕЗАЊЕ DNA Download Run now
Soluciones de Azúcar y Sal Java Раствори шећера и соли Download Run now
La Rampa Java Стрма раван Download Run now
Torque Java МОМЕНТ СИЛЕ Download Run now
John Travoltaje Java ЏОНТРА, ЗНАЧИ, ВОЛТА (ТЕБРА) Download Run now
Recorrido Trigonométrico (HTML5) HTML Тригонометријска кружница (HTML5) Download Run now
Bajo Presión (HTML5) HTML Хидростатички притисак (HTML5) Download Run now
Bajo Presión Java Хидростатички притисак Download Run now
Tasas o Razones Unitarias (HTML5) HTML Пијаца, шопинг а и трка (HTML5) Download Run now
Adición de Vectores (HTML5) HTML Сабирање вектора (HTML5) Download Run now
Adición de Vectores Flash Сабирање вектора Download Run now
Adición de Vectores: Ecuaciones (HTML5) HTML Сабирање вектора: Једначине (HTML5) Download Run now
Interferencia de Ondas (HTML5) HTML Интерференција таласа (HTML5) Download Run now
Interferencia de Ondas Java Интерференција таласа Download Run now
Ondas en una cuerda (HTML5) HTML ТАЛАС НА ЖИЦИ (HTML5) Download Run now
Onda en una cuerda Flash ТАЛАС НА ЖИЦИ Download Run now
Introducción a las Ondas (HTML5) HTML Таласи - Увод (HTML5) Download Run now