Српски (Serbian)

Saure & basische Lösungen (HTML5) HTML КИСЕЛО-БАЗНИ РАСТВОРИ (HTML5) Download Run now
Säure-Base Lösungen Java КИСЕЛО-БАЗНИ РАСТВОРИ Download Run now
Alphazerfall Java АЛФА-РАСПАД Download Run now
Flächen belegen (HTML5) HTML "Мајстор" за површине (HTML5) Download Run now
Flächenmodell Algebra (HTML5) HTML Математика преко површина - Алгебра (HTML5) Download Run now
Flächenmodell Dezimalzahlen (HTML5) HTML Математика преко површина-Децимални бројеви (HTML5) Download Run now
Flächenmodell Einführung (HTML5) HTML Математика преко површина-Увод (HTML5) Download Run now
Flächenmodell Multiplikation (HTML5) HTML Математика преко површина-Множење (HTML5) Download Run now
Arithmetik - Zahlenkunst (HTML5) HTML Аритметика (HTML5) Download Run now
Rechnen Flash АРИТМЕТИКА Download Run now
Atomare Wechselwirkung (HTML5) HTML Атомске интеракције (HTML5) Download Run now
atomare Wechselwirkung Java Међуатомска деловања Download Run now
Balanceakt (HTML5) HTML Равнотежа (HTML5) Download Run now
Balanceakt Java Равнотежа Download Run now
Reaktionsgleichungen ausgleichen (HTML5) HTML Изједначавање хемијских једначина (HTML5) Download Run now
Chemische Gleichungen ausgleichen Java Изједначавање хемијских једначина Download Run now
Ballons und statische Elektrizität Java Балони и статички електрицитет Download Run now
Ballons & Auftrieb Java ГАСНИ ЗАКОНИ Download Run now
Ballons und statische Elektrizität (HTML5) HTML Балони и статички електрицитет (HTML5) Download Run now
Bandstruktur Java ЕНЕРГЕТСКИ НИВОИ Download Run now
Batterie-Widerstandsstromkreis Java Просто струјно коло (батерија - отпорник) Download Run now
Batteriespannung Java Напон батерије Download Run now
Lambert-Beer's Absorptionslabor (HTML5) HTML Ламбер-Беров закон (Lambert-Beer) (HTML5) Download Run now
Lambert-Beer-Labor Java Ламбер-Беров закон (Lambert-Beer) Download Run now
Lichtbrechung (HTML5) HTML Преламање светлости (HTML5) Download Run now
Lichtbrechung Java Преламање светлости Download Run now
Betazerfall Java БЕТА-РАСПАД Download Run now
Schwarzkörper Strahlung (HTML5) HTML Зрачење црног тела (HTML5) Download Run now
Spektrum eines Schwarzen Strahlers Flash Зрачење црног тела Download Run now
Quanten gebundene Zustände Java ВЕЗАНА СТАЊА (квантномеханички приступ) Download Run now
Brüche bilden (HTML5) HTML Направи разломак (HTML5) Download Run now
Brüche bilden Java Направи разломак Download Run now
Bau ein Molekül Java Направи молекул Download Run now
Bau ein Atom (HTML5) HTML Направи атом (HTML5) Download Run now
Bau ein Atom Java Направи атом Download Run now
Auftrieb Flash Потисак Download Run now
calculus-grapher Flash ФУНКЦИЈЕ, ИЗВОДИ, ИНТЕГРАЛИ -ГРАФИЧКИ Download Run now
Kondensatorlabor Java КОНДЕНЗАТОР Download Run now
Kapazität Labor: Einstieg (HTML5) HTML Кондензатор: основе (HTML5) Download Run now
Ladungen und Felder (HTML5) HTML Наелектрисања и поља (HTML5) Download Run now
Ladungen und Felder Flash Електрична поља тачкастих наелектрисања Download Run now
Stromkreis Baukasten (Gleich- und Wechselstrom) Java Комплет за електричну струју (AC+DC) Download Run now
Stromkreis Baukasten (Gleich- und Wechselstrom). virtuelles Labor Java Комплет за електричну струју (AC+DC), Virtual Lab Download Run now
Stromkreise schalten: Gleichstrom (HTML5) HTML Струјно коло - једносмерна струја (DC) (HTML5) Download Run now
Stromkreis Baukasten (Gleichstrom) Java Комплет за једносмерну струју Download Run now
Stromkreise schalten: Virtuelles Gleichstrom-Labor (HTML5) HTML Комплет за једносмерну струју (DC) -Виртуелна лаб (HTML5) Download Run now
Stromkreis Baukasten (Gleichstrom), virtuelles Labor Java Комплет за једносмерну струју (DC Only), Virtual Lab Download Run now
Kollisionslabor Flash СУДАРИ У МЕХАНИЦИ Download Run now
Farbwahrnehmung (HTML5) HTML Како видимо боје (HTML5) Download Run now
Farbwahrnehmung Java Како видимо боје Download Run now
Konzentration (HTML5) HTML Концентрација (HTML5) Download Run now
Konzentration Java Концентрација Download Run now
Leitfähigkeit Java Проводљивост Download Run now
Coulomb-Gesetz (HTML5) HTML Кулонов закон (HTML5) Download Run now
Doppel Potentialtopf und kovalente Bindungen Java ДВОСТРУКА ЈАМА И КОВАЛЕНТНА ВЕЗА Download Run now
Kurven Anpassung (HTML5) HTML Фитовање података (HTML5) Download Run now
Trendlinien anpassen Flash Интерполација података полиномом (кривом) Download Run now
DAVISSON-GERMER: Elektronenbeugung Java ДЕЈВИСОН-ЏЕРМЕРОВ ЕКСПЕРИМЕНТ Davisson-Germer Experiment Download Run now
Dichte Flash Густина Download Run now
Diffusion (HTML5) HTML Дифузија (HTML5) Download Run now
Neonlicht und andere Entladungslampen Java НЕОНСКА СВЕТЛА & ДРУГЕ ЛАМПЕ СА ПРАЖЊЕЊЕМ У ГАСУ Download Run now
Ernährung und Bewegung Java ИСХРАНА & ВЕЖБАЊЕ Download Run now
Elektrisches Feld der Träume Java Електрично поље Download Run now
Elektrisches Hockey Java Електрични хокеј је бољи од електричне столице! Download Run now
Energieformen und Energieumwandlungen (HTML5) HTML Енергија, врсте и промене (HTML5) Download Run now
Energieformen und Energieumwandlungen Java Енергија, врсте и промене Download Run now
Energieskatepark Java Енергија у скејт-парку Download Run now
Energieskatepark (1) (HTML5) HTML Енергија у скејт-парку: Основна верзија (HTML5) Download Run now
Energieskatepark: Basics Java Енергија у скејт-парку: Основна верзија Download Run now
Gleichheit schaffen (HTML5) HTML Истраживач једначина (HTML5) Download Run now
Gleichheit schaffen: Grundlagen (HTML5) HTML Истраживач једначина: Основе (HTML5) Download Run now
Gleichheit schaffen: Zwei Variablen (HTML5) HTML Истраживач једначина: Две променљиве (HTML5) Download Run now
Graph einer Funktion Flash График квадратне функције Download Run now
Verhältnisse schätzen Flash Поређење и процена Download Run now
Terme Komponieren (HTML5) HTML Новчићи (Алгебарски изрази) (HTML5) Download Run now
Faradays Elektromagnetisches Labor Java Фарадејева електромагнетна лабораторија Download Run now
Elektromagnetische Induktion (HTML5) HTML Фарадејев закон (HTML5) Download Run now
Faradays Gesetz Flash Фарадејев закон електромагнетне индукције Download Run now
Flüssigkeitsdruck und Durchfluss Java Проток флуида и притисак Download Run now
Kräfte in einer Dimension Java СИЛА 1-D. II Њутнов закон и још много тога џабе! Download Run now
Kräfte und Bewegung Java СИЛЕ И КРЕТАЊЕ Download Run now
Kräfte und Bewegung: Grundlagen (HTML5) HTML Силе и кретање - Основе (HTML5) Download Run now
Kräfte und Bewegung: Grundlagen Java Силе и кретање - Основе Download Run now
Wellen zusammensetzen nach FOURIER Java ФУРИЈЕ-ОВА СИНТЕЗА -ПРАВЉЕЊЕ ТАЛАСА Download Run now
Brüche paaren (HTML5) HTML Правимо разломке (HTML5) Download Run now
Brüche angleichen Java Спаривање разломака Download Run now
Brüche: Gleichsetzen (HTML5) HTML Разломци: Једнакости (HTML5) Download Run now
Brüche: Einführung (HTML5) HTML Разломци: Увод (HTML5) Download Run now
Einführung: Brüche Java Разломци - Увод Download Run now
Brüche: Gemischte Zahlen (HTML5) HTML Разломци: Мешовити бројеви (HTML5) Download Run now
Reibung (HTML5) HTML Трење (концепт) (HTML5) Download Run now
Reibung Flash Трење (концепт) Download Run now
Funktionen Düse (HTML5) HTML Градитељ једначина (HTML5) Download Run now
Funktionen Düse (Einstieg) (HTML5) HTML Градитељ једначина: основе (HTML5) Download Run now
Gase (Einführung) (HTML5) HTML Гас - увод (HTML5) Download Run now
Eigenschaften von Gasen (HTML5) HTML Особине гаса (HTML5) Download Run now
Gaseigenschaften Java ОСОБИНЕ ИДЕАЛНОГ ГАСА Download Run now
Genexpression: Grundlagen (HTML5) HTML Особине гена - Основе (HTML5) Download Run now
Genexpression - die Grundlagen Java Особине гена - Основе Download Run now
Genmaschine: Das Lactose-Operon Java РЕГУЛАЦИЈА ЛАКТОЗЕ- ГЕНСКЕ МАШИНЕ Gene Machine: The Lac Operon Download Run now
Generator Java Генератор Download Run now
Geometrische Optik Flash Геометријска оптика Download Run now
Gletscher Java ГЛЕЧЕРИ Download Run now
Geraden ziehen (HTML5) HTML Цртање правих (HTML5) Download Run now
Gerade anpassen Java Цртање правих Download Run now
Quadratische Kurven (HTML5) HTML График квадратне функције (HTML5) Download Run now
Steigung und Achsenabschnitt (HTML5) HTML Права-нагиб-одсечак (HTML5) Download Run now
Schwerkraft und Umlaufbahnen (HTML5) HTML Гравитација и орбите (HTML5) Download Run now
Schwerkraft und Umlaufbahnen Java Гравитација и орбите Download Run now
Gravitationslabor (HTML5) HTML Сила гравитације- лабораторија (HTML5) Download Run now
Schwerkraftlabor Java ГРАВИТАЦИОНА ЛАБОРАТОРИЈА Download Run now
Gravitationskraft: Einstieg (HTML5) HTML Гравитациона сила : Основе (HTML5) Download Run now
Der Treibhauseffekt Java ЕФЕКАТ СТАКЛЕНЕ БАШТЕ Download Run now
Hookesches Gesetz (HTML5) HTML Хуков закон (HTML5) Download Run now
Modelle des Wasserstoffatoms Java МОДЕЛИ АТОМА ВОДОНИКА Download Run now
Isotope und Atommasse (HTML5) HTML Изотопи и атомска маса (HTML5) Download Run now
Isotope und Atommassen Java Изотопи и атомске масе Download Run now
John Travoltage (HTML5) HTML ЏОНТРА, ЗНАЧИ, ВОЛТА  (HTML5) Download Run now
Marienkäferbewegung 2D Java БУБАМАРА - КРЕТАЊЕ 2D Download Run now
Laser Java ЛАСЕРИ Download Run now
Lineare Regression (HTML5) HTML Регресија најмањих квадрата (HTML5) Download Run now
Mondlandefähre Flash МЕСЕЧЕВ МОДУЛ Download Run now
Magnet und Kompass Java Магнет и компас Download Run now
Stabmagnet und Elektromagnet Java Магнети и електромагнети Download Run now
Mach zehn draus (HTML5) HTML Допуни до 10 (HTML5) Download Run now
Massen und Federn (HTML5) HTML Масе и опруге (HTML5) Download Run now
Massen und Federn: (HTML5) HTML Масе и опруге: Основе (HTML5) Download Run now
Massen und Spiralfedern Flash ОПРУГЕ & ТЕГОВИ Download Run now
Irrgarten Java Лавиринт ( брзина-убрзање) Download Run now
Membrankanäle Java Транспорт кроз мембрану Download Run now
Mikrowellen Java МИКРОТАЛАСИ Download Run now
Stoffmengenkonzentration (HTML5) HTML Моларност (HTML5) Download Run now
Molarität Java Моларност Download Run now
Molekularmotor Java МОЛЕКУЛАРНИ МОТОРИ (ЕНЗИМИ) Download Run now
Dipolmoleküle (HTML5) HTML Поларност молекула (HTML5) Download Run now
Molekulare Polarität Java Поларност молекула Download Run now
Moleküle und Licht (HTML5) HTML Молекули и светлост (HTML5) Download Run now
Moleküle und Licht Java Молекули и светлост Download Run now
Molekülgeometrien (HTML5) HTML Облици молекула (HTML5) Download Run now
Molekülgeometrien Java Облици молекула Download Run now
Molekülgeometrie - Grundlagen (HTML5) HTML Облици молекула: основе (HTML5) Download Run now
Molekülgeometrien: Basics Java Облици молекула: Основе Download Run now
Bewegung in 2D Java Кретање у 2-D Download Run now
Der bewegte Mann Java Шетач ( променљиво праволинијско кретање) Download Run now
Kernspintomographie ganz einfach Java MRI -НАЈЈЕДНОСТАВНИЈЕ Download Run now
Mein SonnenSystem Flash Мој Соларни систем Download Run now
Natürliche Selektion Java ПРИРОДНА СЕЛЕКЦИЈА Download Run now
Stimulation eines Neurons (HTML5) HTML Неурон (HTML5) Download Run now
Stimulation eines Neurons Java НЕУРОН Download Run now
Normalschwingungen 1D & 2D Flash Нормални модови Download Run now
Kernspaltung Java Нуклеарни распад Download Run now
Zahlenstrahl: Ganze Zahlen (HTML5) HTML Бројевна права: Цели бројеви (HTML5) Download Run now
Ohmsches Gesetz (HTML5) HTML Омов закон (HTML5) Download Run now
Ohmsches Gesetz Flash Омов закон Download Run now
Optische Quantenkontrolle Java КВАНТНА ОПТИКА Download Run now
Optische Pinzetten und Anwendungen Java ОПТИЧКЕ ПИНЦЕТЕ И АПЛИКАЦИЈЕ Download Run now
Pendel (HTML5) HTML Математичко клатно (HTML5) Download Run now
Pendel-Labor Flash Клатно Download Run now
Der photoelektrische Effekt Java ФОТОЕЛЕКТРИЧНИ ЕФЕКАТ Download Run now
pH Skala (HTML5) HTML pH Скала (HTML5) Download Run now
pH Skala Java pH СКАЛА Download Run now
pH Skala: Grundlagen (HTML5) HTML pH скала: основе (HTML5) Download Run now
Plattentektonik Java Тектонске плоче Download Run now
Plinko Nagelbrett (HTML5) HTML Расподела вероватноће (Галтонова кутија) (HTML5) Download Run now
Binomialverteilung am Plinkobrett Flash РАСПОДЕЛА ВЕРОВАТНОЋЕ Download Run now
Projektilbewegung (HTML5) HTML Кретање пројектила  (HTML5) Download Run now
Projektilbewegung Flash Кретање пројектила ( Јеремија пали топа! ) Download Run now
Proportionen Spiel (HTML5) HTML Игралиште пропорције (HTML5) Download Run now
Tunneleffekt und Wellenpakete Java КВАНТНИ ТУНЕЛ ЕФЕКАТ И ТАЛАСНИ ПАКЕТ Download Run now
Quantenwellen Interferenz Java КВАНТНО-ТАЛАСНА ИНТЕРФЕРЕНЦИЈА Download Run now
Strahlende Ladung Flash Зрачење наелектрисања у кретању Download Run now
Radiometrische Datierung Java ДАТИРАЊЕ ПОМОЋУ РАДИОАКТИВНОСТИ - ИГРА Download Run now
Radiowellen und Elektromagnetische Felder Java РАДИО ТАЛАСИ & ЕЛЕКТРОМАГНЕТНА ПОЉА Download Run now
Schiefe Ebene: Kräfte und Bewegung Java СТРМА РАВАН: СИЛЕ И КРЕТАЊЕ Download Run now
Reaktanden, Produkte und Überresten (HTML5) HTML Реактанти, продуктти реакције и вишкови (HTML5) Download Run now
Reaktanten, Produkte und Überschuss Java РЕАКТАНТИ,ПРОДУКТИ РЕАКЦИЈЕ И ВИШКОВИ Download Run now
Reaktionen & Geschwindigkeiten Java ХЕМИЈСКЕ РЕАКЦИЈЕ И ПРОМЕНЕ Download Run now
Widerstand in einem Kabel (HTML5) HTML Омов закон (отпор линијског проводника) (HTML5) Download Run now
Widerstand in einem Kabel Flash Омов закон Download Run now
Resonanz Flash Резонанца Download Run now
Reversible Reaktionen Java ПОВРАТНИ (РЕВЕРЗИБИЛНИ) ПРОЦЕСИ Download Run now
Käfer-Karussell Java БУБАМАРА НА РИНГИШПИЛУ Download Run now
Rutherford Streuung (HTML5) HTML Радерфордово (Rutherford) расејање (HTML5) Download Run now
Rutherford Streuung Java Радерфордово (Rutherford) расејање Download Run now
Simulierte Schwarmintelligenz (SPP) Java МОДЕЛ САМОПОКРЕТНИХ ЧЕСТИЦА Download Run now
Halbleiter Java ПОЛУПРОВОДНИЦИ Download Run now
Signal-Stromkreis Java Сигнал и проводник Download Run now
Salze & Löslichkeit Java СОЛИ & ОТАПАЊЕ Download Run now
Schall Java Звучни таласи Download Run now
Aggregatszustände (HTML5) HTML Стања материје (HTML5) Download Run now
Aggregatzustände Java Агрегатна стања Download Run now
Aggregatszustände: Grundbegriffe (HTML5) HTML Стања материје: основе (HTML5) Download Run now
Aggregatzustände (Grundlagen) Java Агрегатна стања : основни ниво Download Run now
STERN-GERLACH Experiment Flash ШТЕРН-ГЕРЛАХОВ ЕКСПЕРИМЕНТ Download Run now
DNS-Molekül strecken Java ИСТЕЗАЊЕ DNA Download Run now
Zucker- und Salzlösungen Java Раствори шећера и соли Download Run now
Schiefe Ebene Java Стрма раван Download Run now
Drehmoment Java МОМЕНТ СИЛЕ Download Run now
John Travoltage Java ЏОНТРА, ЗНАЧИ, ВОЛТА (ТЕБРА) Download Run now
Trigonometrie Tour (HTML5) HTML Тригонометријска кружница (HTML5) Download Run now
Unter Druck (HTML5) HTML Хидростатички притисак (HTML5) Download Run now
Unter Druck Java Хидростатички притисак Download Run now
pro Einheit (HTML5) HTML Пијаца, шопинг а и трка (HTML5) Download Run now
Vektor Addition (HTML5) HTML Сабирање вектора (HTML5) Download Run now
Vektoraddition Flash Сабирање вектора Download Run now
Vektor Addition: Gleichungen (HTML5) HTML Сабирање вектора: Једначине (HTML5) Download Run now
Wellen Interferenz (HTML5) HTML Интерференција таласа (HTML5) Download Run now
Interferenz Java Интерференција таласа Download Run now
Seilwelle (HTML5) HTML ТАЛАС НА ЖИЦИ (HTML5) Download Run now
Seilwelle Flash ТАЛАС НА ЖИЦИ Download Run now
Wellen Einführung (HTML5) HTML Таласи - Увод (HTML5) Download Run now