Српски (Srbčina)

Kyslé a zásadité roztoky (HTML5) HTML КИСЕЛО-БАЗНИ РАСТВОРИ (HTML5) Download Run now
Kyslé a zásadité roztoky Java КИСЕЛО-БАЗНИ РАСТВОРИ Download Run now
Rádioaktívny rozpad a alfa žiarenie Java АЛФА-РАСПАД Download Run now
Staviteľ plochy (HTML5) HTML "Мајстор" за површине (HTML5) Download Run now
- HTML Математика преко површина - Алгебра (HTML5) Download Run now
- HTML Математика преко површина-Децимални бројеви (HTML5) Download Run now
- HTML Математика преко површина-Увод (HTML5) Download Run now
- HTML Математика преко површина-Множење (HTML5) Download Run now
Aritmetika (HTML5) HTML Аритметика (HTML5) Download Run now
Aritmetika Flash АРИТМЕТИКА Download Run now
Interakcia medzi atómami (HTML5) HTML Атомске интеракције (HTML5) Download Run now
Vzájomná interakcia Java Међуатомска деловања Download Run now
Vyvažovanie (HTML5) HTML Равнотежа (HTML5) Download Run now
Vyvažovanie Java Равнотежа Download Run now
Chemická rovnováha (HTML5) HTML Изједначавање хемијских једначина (HTML5) Download Run now
Chemická rovnováha Java Изједначавање хемијских једначина Download Run now
Balón a statická elektrina Java Балони и статички електрицитет Download Run now
Balóny a vztlak Java ГАСНИ ЗАКОНИ Download Run now
Balón a elektrostatika (HTML5) HTML Балони и статички електрицитет (HTML5) Download Run now
Štruktúra hladín Java ЕНЕРГЕТСКИ НИВОИ Download Run now
Obvod s batériou a rezistorom Java Просто струјно коло (батерија - отпорник) Download Run now
Napätie batérie Java Напон батерије Download Run now
Lambertov-Beerov zákon (HTML5) HTML Ламбер-Беров закон (Lambert-Beer) (HTML5) Download Run now
Lambertov-Beerov zákon Java Ламбер-Беров закон (Lambert-Beer) Download Run now
Lom svetla (HTML5) HTML Преламање светлости (HTML5) Download Run now
Lom svetla Java Преламање светлости Download Run now
Rádioaktívny rozpad a beta žiarenie Java БЕТА-РАСПАД Download Run now
Žiarenie čierneho telesa (HTML5) HTML Зрачење црног тела (HTML5) Download Run now
Žiarenie čierneho telesa Flash Зрачење црног тела Download Run now
Kvantové viazané stavy Java ВЕЗАНА СТАЊА (квантномеханички приступ) Download Run now
Tvorba zlomkov (HTML5) HTML Направи разломак (HTML5) Download Run now
Zostav zlomok Java Направи разломак Download Run now
Vytvor molekulu Java Направи молекул Download Run now
Stavba atómu (HTML5) HTML Направи атом (HTML5) Download Run now
Stavba atómu Java Направи атом Download Run now
Vztlak Flash Потисак Download Run now
Derivácia a integrál funkcie Flash ФУНКЦИЈЕ, ИЗВОДИ, ИНТЕГРАЛИ -ГРАФИЧКИ Download Run now
Kondenzátor Java КОНДЕНЗАТОР Download Run now
Kondenzátor: základy (HTML5) HTML Кондензатор: основе (HTML5) Download Run now
Stavebnica elektrických obvodov Java Комплет за електричну струју (AC+DC) Download Run now
Stavebnica elektrických obvodov Java Комплет за електричну струју (AC+DC), Virtual Lab Download Run now
Stavebnica elektrických obvodov: jednosmerný prúd (HTML5) HTML Струјно коло - једносмерна струја (DC) (HTML5) Download Run now
Stavebnica elektrických obvodov (jednosmerný prúd) Java Комплет за једносмерну струју Download Run now
Stavebnica el. obvodov: jednosmerný prúd - laboratórium (HTML5) HTML Комплет за једносмерну струју (DC) -Виртуелна лаб (HTML5) Download Run now
Stavebnica elektrických obvodov (jednosmerný prúd) Java Комплет за једносмерну струју (DC Only), Virtual Lab Download Run now
Pružné a nepružné zrážky Flash СУДАРИ У МЕХАНИЦИ Download Run now
Farebné videnie (HTML5) HTML Како видимо боје (HTML5) Download Run now
Farebné videnie Java Како видимо боје Download Run now
Koncentrácia (HTML5) HTML Концентрација (HTML5) Download Run now
Koncentrácia Java Концентрација Download Run now
Vodivosť Java Проводљивост Download Run now
Coulombov zákon (HTML5) HTML Кулонов закон (HTML5) Download Run now
Dvojitá vlna a kovalentná väzba Java ДВОСТРУКА ЈАМА И КОВАЛЕНТНА ВЕЗА Download Run now
- HTML Фитовање података (HTML5) Download Run now
Aproximácia krivky Flash Интерполација података полиномом (кривом) Download Run now
Davissonov-Germerov experiment Java ДЕЈВИСОН-ЏЕРМЕРОВ ЕКСПЕРИМЕНТ Davisson-Germer Experiment Download Run now
Hustota Flash Густина Download Run now
Difúzia (HTML5) HTML Дифузија (HTML5) Download Run now
Neónové svetlá a ostatné výbojky Java НЕОНСКА СВЕТЛА & ДРУГЕ ЛАМПЕ СА ПРАЖЊЕЊЕМ У ГАСУ Download Run now
Jedlo & Cvičenie Java ИСХРАНА & ВЕЖБАЊЕ Download Run now
Náboje v elektrickom poli Java Електрично поље Download Run now
Elektrický hokej Java Електрични хокеј је бољи од електричне столице! Download Run now
Formy a premeny energie (HTML5) HTML Енергија, врсте и промене (HTML5) Download Run now
Formy energie a jej premeny Java Енергија, врсте и промене Download Run now
Energia a skejt park Java Енергија у скејт-парку Download Run now
Energia v skejt parku: základy (HTML5) HTML Енергија у скејт-парку: Основна верзија (HTML5) Download Run now
Energia v skejt parku: základy Java Енергија у скејт-парку: Основна верзија Download Run now
Skúmanie rovnosti (HTML5) HTML Истраживач једначина (HTML5) Download Run now
Skúmanie rovnosti: Základy (HTML5) HTML Истраживач једначина: Основе (HTML5) Download Run now
Skúmanie rovnosti: Dve premenné (HTML5) HTML Истраживач једначина: Две променљиве (HTML5) Download Run now
Graf kvadratickej funkcie Flash График квадратне функције Download Run now
Odhad Flash Поређење и процена Download Run now
- HTML Новчићи (Алгебарски изрази) (HTML5) Download Run now
Faradayove magnetické laboratórium Java Фарадејева електромагнетна лабораторија Download Run now
Faradayov zákon (HTML5) HTML Фарадејев закон (HTML5) Download Run now
Faradayov zákon Flash Фарадејев закон електромагнетне индукције Download Run now
Tlak a prúdenie kvapaliny Java Проток флуида и притисак Download Run now
Sila-1d Java СИЛА 1-D. II Њутнов закон и још много тога џабе! Download Run now
Sily a pohyb Java СИЛЕ И КРЕТАЊЕ Download Run now
Sila a pohyb: základy (HTML5) HTML Силе и кретање - Основе (HTML5) Download Run now
Sila a pohyb: Základný kurz Java Силе и кретање - Основе Download Run now
Fourier: tvorenie vĺn Java ФУРИЈЕ-ОВА СИНТЕЗА -ПРАВЉЕЊЕ ТАЛАСА Download Run now
Porovnanie zlomkov (HTML5) HTML Правимо разломке (HTML5) Download Run now
Zlomky - hra Java Спаривање разломака Download Run now
Zlomky: Rovnosť (HTML5) HTML Разломци: Једнакости (HTML5) Download Run now
Zlomky: Úvod (HTML5) HTML Разломци: Увод (HTML5) Download Run now
Úvod do zlomkov Java Разломци - Увод Download Run now
Zlomky: Zmiešané čísla (HTML5) HTML Разломци: Мешовити бројеви (HTML5) Download Run now
Trenie (HTML5) HTML Трење (концепт) (HTML5) Download Run now
Trenie Flash Трење (концепт) Download Run now
Tvorba funkcií (HTML5) HTML Градитељ једначина (HTML5) Download Run now
Tvorba funkcií: základy (HTML5) HTML Градитељ једначина: основе (HTML5) Download Run now
Ideálny plyn (HTML5) HTML Гас - увод (HTML5) Download Run now
Vlastnosti plynu (HTML5) HTML Особине гаса (HTML5) Download Run now
Vlastnosti plynu Java ОСОБИНЕ ИДЕАЛНОГ ГАСА Download Run now
- HTML Особине гена - Основе (HTML5) Download Run now
- Java Особине гена - Основе Download Run now
- Java РЕГУЛАЦИЈА ЛАКТОЗЕ- ГЕНСКЕ МАШИНЕ Gene Machine: The Lac Operon Download Run now
Generátor Java Генератор Download Run now
Geometrická optika Flash Геометријска оптика Download Run now
Ľadovec Java ГЛЕЧЕРИ Download Run now
Grafy lineárnej funkcie (HTML5) HTML Цртање правих (HTML5) Download Run now
Grafy lineárnej funkcie Java Цртање правих Download Run now
Grafy kvadratických funkcií (HTML5) HTML График квадратне функције (HTML5) Download Run now
Smernica-Priesečník grafu (HTML5) HTML Права-нагиб-одсечак (HTML5) Download Run now
Gravitácia a obežná dráha (HTML5) HTML Гравитација и орбите (HTML5) Download Run now
Gravitácia a obežná dráha Java Гравитација и орбите Download Run now
Laboratórium gravitačnej sily (HTML5) HTML Сила гравитације- лабораторија (HTML5) Download Run now
Laboratórium gravitačnej sily Java ГРАВИТАЦИОНА ЛАБОРАТОРИЈА Download Run now
Laboratórium gravitačnej sily: základy (HTML5) HTML Гравитациона сила : Основе (HTML5) Download Run now
Skleníkový efekt Java ЕФЕКАТ СТАКЛЕНЕ БАШТЕ Download Run now
Hookov zákon (HTML5) HTML Хуков закон (HTML5) Download Run now
Model atómu vodíka Java МОДЕЛИ АТОМА ВОДОНИКА Download Run now
Elektrické pole nábojov (HTML5) HTML Наелектрисања и поља (HTML5) Download Run now
Elektrické pole nábojov Flash Електрична поља тачкастих наелектрисања Download Run now
Izotopy a atómová hmotnosť (HTML5) HTML Изотопи и атомска маса (HTML5) Download Run now
Izotopy a relatívna atómová hmotnosť Java Изотопи и атомске масе Download Run now
John Tra-volt (HTML5) HTML ЏОНТРА, ЗНАЧИ, ВОЛТА  (HTML5) Download Run now
Pohyb lienky na ploche Java БУБАМАРА - КРЕТАЊЕ 2D Download Run now
Laser Java ЛАСЕРИ Download Run now
- HTML Регресија најмањих квадрата (HTML5) Download Run now
Lunárny modul Flash МЕСЕЧЕВ МОДУЛ Download Run now
Magnet a kompas Java Магнет и компас Download Run now
Magnety a elektromagnety Java Магнети и електромагнети Download Run now
- HTML Допуни до 10 (HTML5) Download Run now
Pružinový oscilátor (HTML5) HTML Масе и опруге (HTML5) Download Run now
Pružinový oscilátor: Základy (HTML5) HTML Масе и опруге: Основе (HTML5) Download Run now
Pružinový oscilátor Flash ОПРУГЕ & ТЕГОВИ Download Run now
Hra labyrint Java Лавиринт ( брзина-убрзање) Download Run now
Membránové kanály Java Транспорт кроз мембрану Download Run now
Mikrovlnka Java МИКРОТАЛАСИ Download Run now
Molová koncentrácia (HTML5) HTML Моларност (HTML5) Download Run now
Molová koncentrácia Java Моларност Download Run now
Molekulárne motory Java МОЛЕКУЛАРНИ МОТОРИ (ЕНЗИМИ) Download Run now
Polarita molekuly (HTML5) HTML Поларност молекула (HTML5) Download Run now
Polarita molekuly Java Поларност молекула Download Run now
Molekuly a žiarenie (HTML5) HTML Молекули и светлост (HTML5) Download Run now
Molekuly a žiarenie Java Молекули и светлост Download Run now
Tvary molekúl (HTML5) HTML Облици молекула (HTML5) Download Run now
Molekulové tvary Java Облици молекула Download Run now
Tvary molekúl: základy (HTML5) HTML Облици молекула: основе (HTML5) Download Run now
Molekulové tvary: Základy Java Облици молекула: Основе Download Run now
Pohyb v 2D Java Кретање у 2-D Download Run now
Chodec Java Шетач ( променљиво праволинијско кретање) Download Run now
Magnetická rezonancia Java MRI -НАЈЈЕДНОСТАВНИЈЕ Download Run now
Moja slnečná sústava Flash Мој Соларни систем Download Run now
Prirodzený výber Java ПРИРОДНА СЕЛЕКЦИЈА Download Run now
Neurón (HTML5) HTML Неурон (HTML5) Download Run now
Neurón Java НЕУРОН Download Run now
Normálne vibračné módy Flash Нормални модови Download Run now
Štiepenie jadier Java Нуклеарни распад Download Run now
- HTML Бројевна права: Цели бројеви (HTML5) Download Run now
Ohmov zákon (HTML5) HTML Омов закон (HTML5) Download Run now
ohms-law Flash Омов закон Download Run now
Optické kvantové zariadenie Java КВАНТНА ОПТИКА Download Run now
Optické pinzety a aplikácie Java ОПТИЧКЕ ПИНЦЕТЕ И АПЛИКАЦИЈЕ Download Run now
Kyvadlo (HTML5) HTML Математичко клатно (HTML5) Download Run now
Kyvadlo Flash Клатно Download Run now
Fotoelektrický jav Java ФОТОЕЛЕКТРИЧНИ ЕФЕКАТ Download Run now
pH škála (HTML5) HTML pH Скала (HTML5) Download Run now
pH škála Java pH СКАЛА Download Run now
pH škála: základy (HTML5) HTML pH скала: основе (HTML5) Download Run now
Tektonické platne Java Тектонске плоче Download Run now
Pravdepodobnosť (HTML5) HTML Расподела вероватноће (Галтонова кутија) (HTML5) Download Run now
Pravdepodobnosť Flash РАСПОДЕЛА ВЕРОВАТНОЋЕ Download Run now
Let strely (HTML5) HTML Кретање пројектила  (HTML5) Download Run now
Pohyb strely Flash Кретање пројектила ( Јеремија пали топа! ) Download Run now
- HTML Игралиште пропорције (HTML5) Download Run now
Kvantové tunelovanie a vlnové balíky Java КВАНТНИ ТУНЕЛ ЕФЕКАТ И ТАЛАСНИ ПАКЕТ Download Run now
Interferencia kvantových vĺn Java КВАНТНО-ТАЛАСНА ИНТЕРФЕРЕНЦИЈА Download Run now
Žiarenie náboja Flash Зрачење наелектрисања у кретању Download Run now
Datovanie rádioaktívnou metódou Java ДАТИРАЊЕ ПОМОЋУ РАДИОАКТИВНОСТИ - ИГРА Download Run now
Rádiové vlny Java РАДИО ТАЛАСИ & ЕЛЕКТРОМАГНЕТНА ПОЉА Download Run now
Naklonená rovina: Sily a pohyb Java СТРМА РАВАН: СИЛЕ И КРЕТАЊЕ Download Run now
Reaktant, Produkty a Zostatky (HTML5) HTML Реактанти, продуктти реакције и вишкови (HTML5) Download Run now
Reaktant, Produkty a Zostatky Java РЕАКТАНТИ,ПРОДУКТИ РЕАКЦИЈЕ И ВИШКОВИ Download Run now
Reakcie & Hodnoty Java ХЕМИЈСКЕ РЕАКЦИЈЕ И ПРОМЕНЕ Download Run now
Elektrický odpor vodiča (HTML5) HTML Омов закон (отпор линијског проводника) (HTML5) Download Run now
resistance-in-a-wire Flash Омов закон Download Run now
Rezonancia Flash Резонанца Download Run now
Vratné reakcie Java ПОВРАТНИ (РЕВЕРЗИБИЛНИ) ПРОЦЕСИ Download Run now
Otáčanie lienky Java БУБАМАРА НА РИНГИШПИЛУ Download Run now
Rutherfordov pokus (HTML5) HTML Радерфордово (Rutherford) расејање (HTML5) Download Run now
Rutherfordov pokus Java Радерфордово (Rutherford) расејање Download Run now
- Java МОДЕЛ САМОПОКРЕТНИХ ЧЕСТИЦА Download Run now
Polovodiče Java ПОЛУПРОВОДНИЦИ Download Run now
Signál v obvode Java Сигнал и проводник Download Run now
Soľ & Jej rozpustnosť Java СОЛИ & ОТАПАЊЕ Download Run now
Zvukové vlny Java Звучни таласи Download Run now
Skupenstvo látky (HTML5) HTML Стања материје (HTML5) Download Run now
Skupenstvo látky Java Агрегатна стања Download Run now
Skupenstvo látky: základy (HTML5) HTML Стања материје: основе (HTML5) Download Run now
Skupenstvo látky. základný kurz Java Агрегатна стања : основни ниво Download Run now
Stern-Gerlachov pokus Flash ШТЕРН-ГЕРЛАХОВ ЕКСПЕРИМЕНТ Download Run now
Naťahovanie DNA Java ИСТЕЗАЊЕ DNA Download Run now
Roztoky cukru a soli: Makro Java Раствори шећера и соли Download Run now
Rampa Java Стрма раван Download Run now
Moment sily Java МОМЕНТ СИЛЕ Download Run now
John Tra-volt Java ЏОНТРА, ЗНАЧИ, ВОЛТА (ТЕБРА) Download Run now
Trigonometria (HTML5) HTML Тригонометријска кружница (HTML5) Download Run now
Tlak v kvapaline (HTML5) HTML Хидростатички притисак (HTML5) Download Run now
Tlak v kvapaline Java Хидростатички притисак Download Run now
Jednotky (HTML5) HTML Пијаца, шопинг а и трка (HTML5) Download Run now
Skladanie vektorov (HTML5) HTML Сабирање вектора (HTML5) Download Run now
Skladanie vektorov Flash Сабирање вектора Download Run now
Skladanie vektorov: rovnice (HTML5) HTML Сабирање вектора: Једначине (HTML5) Download Run now
Interferencia vlnenia (HTML5) HTML Интерференција таласа (HTML5) Download Run now
Interferencia vlnenia Java Интерференција таласа Download Run now
Vlnenie v rade bodov (HTML5) HTML ТАЛАС НА ЖИЦИ (HTML5) Download Run now
Vlnenie v rade bodov Flash ТАЛАС НА ЖИЦИ Download Run now
Vlnenie (HTML5) HTML Таласи - Увод (HTML5) Download Run now