Παράλληλη Σύνδεση (ομοίων) Αντιστατών


Download όλων των αρχείων σε ένα συμπιεσμένο .zip


Τίτλος Παράλληλη Σύνδεση (ομοίων) Αντιστατών
Περιγραφή Μέρος του Διδακτικού Σεναρίου: "ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΤΙΣΤΑΤΩΝ"
Θέμα Φυσική
Επίπεδο Γυμνάσιο, Λύκειο
Είδος Εργ, Κατ' οίκον εργασία
Απαντήσεις που περιλαμβάνονται Όχι
Γλώσσα Ελληνικά
Λέξεις κλειδιά Αντιστάσεις, Ηλεκτρισμός, Παράλληλη Σύνδεση, Φυσική
Προσομοίωση(εις) Κατασκευή κυκλωμάτων (μόνο DC), Κατασκευή κυκλωμάτων (μόνο DC), εικονικό εργαστήριο


Δημιουργοί Νικόλαος Κυπριωτάκης
Σχολείο / Οργανισμός 1ο Γυμνάσιο Μαρκόπουλου - 1st Gymnasium of Markopoulo
Ημερομηνία υποβολής 2/1/2011
Ημερομηνία ενημέρωσης 2/1/2011