Παράλληλη Σύνδεση (ομοίων) Αντιστατών


Download Descargar todos los archivos como un archivo .zip comprimido.


Título Παράλληλη Σύνδεση (ομοίων) Αντιστατών
Descripción Μέρος του Διδακτικού Σεναρίου: "ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΤΙΣΤΑΤΩΝ"
Asignatura Física
Nivel Escuela media, Escuela secundaria
Tipo Lab, Tarea
Respuestas incluidas No
Idioma Griego
Palabras clave (etiquetas) Αντιστάσεις, Ηλεκτρισμός, Παράλληλη Σύνδεση, Φυσική
Simulación(es) Equipo de Construcción de Circuitos (Solo DC), Equipo de Construcción de Circuitos (Solo DC), Laboratorio Virtual


Autor(es) Νικόλαος Κυπριωτάκης
Colegio / Organización 1ο Γυμνάσιο Μαρκόπουλου - 1st Gymnasium of Markopoulo
Fecha de envío 02/01/11
Fecha de actualizado 02/01/11