Παράλληλη Σύνδεση (ομοίων) Αντιστατών


Download Bütün dosyaları sıkıştırılmış bir zip arşivi olarak indirebilirsiniz


Başlık Παράλληλη Σύνδεση (ομοίων) Αντιστατών
Açıklama Μέρος του Διδακτικού Σεναρίου: "ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΤΙΣΤΑΤΩΝ"
Ders Fizik
Seviye Lise, Ortaokul
Tür Laboratuvar, Ödev
Dahil Edilen Yanıtlar Hayır
Dil Yunanca
Anahtar Kelimeler Αντιστάσεις, Ηλεκτρισμός, Παράλληλη Σύνδεση, Φυσική
Simülasyon(lar) Devre Yapım Kiti (sadece DC), Circuit Construction Kit (DC Only), Virtual Lab


Yazar(lar) Νικόλαος Κυπριωτάκης
Okul / Kurum 1ο Γυμνάσιο Μαρκόπουλου - 1st Gymnasium of Markopoulo
Gönderildiği tarih 02.01.2011
Güncellendiği tarih 02.01.2011