Παράλληλη Σύνδεση (ομοίων) Αντιστατών


Download ან შეგიძლიათ ჩამოტვირთოთ ყველა ფაილი როგორც კომპრესირებული პაკეტი(zip archive).


სათაური Παράλληλη Σύνδεση (ομοίων) Αντιστατών
აღწერილობა Μέρος του Διδακτικού Σεναρίου: "ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΤΙΣΤΑΤΩΝ"
თემა ფიზიკა
დონე საშუალო სკოლა, უმაღლესი სკოლა
ტიპი ლაბორატორია, საშინაო დავალება
შეიცავს პასუხებს არა
ენა Greek
საკვანძო სიტყვები Αντιστάσεις, Ηλεκτρισμός, Παράλληλη Σύνδεση, Φυσική
სიმულაციები წრედის კონსტრუქტორი (მხოლოდ DC), წრედის კონსტრუქტორი (მხოლოდ DC), ვირტუალური ლაბორატორია


ავტორები Νικόλαος Κυπριωτάκης
სკოლა / ორგანიზაცია 1ο Γυμνάσιο Μαρκόπουλου - 1st Gymnasium of Markopoulo
წარდგენილია 1/2/11
განახლებულია 1/2/11