Παράλληλη Σύνδεση (ομοίων) Αντιστατών


Download Sau puteţi descărca toate fişierele într-o singură arhivă.


Titlu Παράλληλη Σύνδεση (ομοίων) Αντιστατών
Descriere Μέρος του Διδακτικού Σεναρίου: "ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΤΙΣΤΑΤΩΝ"
Subiect Physics
Nivel High School, Middle School
Tip Homework, Lab
Răspunsuri incluse No
Limbă Greek
Cuvinte cheie Αντιστάσεις, Ηλεκτρισμός, Παράλληλη Σύνδεση, Φυσική
Simularea Trusa de Constructie Circuite (doar DC), Circuit Construction Kit (DC Only), Virtual Lab


Autori Νικόλαος Κυπριωτάκης
Şcoală / Organizaţie 1ο Γυμνάσιο Μαρκόπουλου - 1st Gymnasium of Markopoulo
Prima transmisie 02.01.2011
Ultima verificare 02.01.2011