Παράλληλη Σύνδεση (ομοίων) Αντιστατών


Download Sie können auch alle Dateien als komprimiertes ZIP Archiv downloaden


Titel Παράλληλη Σύνδεση (ομοίων) Αντιστατών
Beschreibung Μέρος του Διδακτικού Σεναρίου: "ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΤΙΣΤΑΤΩΝ"
Thema Physik
Niveau Sekundarstufe I, Sekundarstufe II
Typ Hausaufgabe, Praktikum
Antwort enthalten Nein
Sprache Griechisch
Stichworte Αντιστάσεις, Ηλεκτρισμός, Παράλληλη Σύνδεση, Φυσική
Simulation(en) Stromkreis Baukasten (Gleichstrom), Stromkreis Baukasten (Gleichstrom), virtuelles Labor


Autoren Νικόλαος Κυπριωτάκης
Schule / Organisation 1ο Γυμνάσιο Μαρκόπουλου - 1st Gymnasium of Markopoulo
Eingereicht am 02.01.11
Aktualisiert am 02.01.11