Παράλληλη Σύνδεση (ομοίων) Αντιστατών


Download Puoi scaricare tutti i file in un archivio compresso.


Titolo Παράλληλη Σύνδεση (ομοίων) Αντιστατών
Descrizione Μέρος του Διδακτικού Σεναρίου: "ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΤΙΣΤΑΤΩΝ"
Disciplina Fisica
Livello Scuola media, Scuola superiore
Tipo Compiti a casa, Lab
Risposte incluse No
Lingua Greco
Parole chiave Αντιστάσεις, Ηλεκτρισμός, Παράλληλη Σύνδεση, Φυσική
Simulazioni Kit per circuiti elettrici (corrente continua), Kit per circuiti elettrici (corrente continua), laboratorio virtuale


Autori Νικόλαος Κυπριωτάκης
Indirizzo mail nikoskypriotakis@gmail.com
Scuola / Organizzazione 1ο Γυμνάσιο Μαρκόπουλου - 1st Gymnasium of Markopoulo
Proposto il 02/01/11
Aggiornato il 02/01/11