Παράλληλη Σύνδεση (ομοίων) Αντιστατών


Download alle filer som en komprimeret .zip


Tittel Παράλληλη Σύνδεση (ομοίων) Αντιστατών
Beskrivelse Μέρος του Διδακτικού Σεναρίου: "ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΤΙΣΤΑΤΩΝ"
Emne Fysik
Niveau Gymnasium, Mellemskole
Type Laboratorie, Lektie
Svar inkluderet Nej
Sprog Græsk
Nøgleord Αντιστάσεις, Ηλεκτρισμός, Παράλληλη Σύνδεση, Φυσική
Simuleringer Kredsløbssamlesæt (kun jævnstrøm), Kredsløbssamlesæt (kun jævnstrøm) Virtuelt laboratorium


Forfattere Νικόλαος Κυπριωτάκης
Skole / organisation 1ο Γυμνάσιο Μαρκόπουλου - 1st Gymnasium of Markopoulo
Dato for tilmelding 02-01-11
Dato for opdatering 02-01-11