Gaasi omaduste meedialabori juhend


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Gaasi omaduste meedialabori juhend
Mô tả Meedialabor on kahes osas, kokku 4 katset. Kolm isoprotsessi katset ja üks katse, kus kõik kolm olekuparameetrit on vabad.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School
Loại Homework, Lab
Thời gian 90 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Estonian
Từ khoá Isoprotsessid
Mô phỏng Tính chất của chất khí


Tác giả Siim Tõkke
Trường / Tổ chức Vanalinna Hariduskolleegium
Ngày đăng ký 08/06/2017
Ngày cập nhật 08/06/2017