Gaasi omaduste meedialabori juhend


Download または、すべてのファイルをzip形式で圧縮したアーカイブとしてダウンロードできます。


題名 Gaasi omaduste meedialabori juhend
内容 Meedialabor on kahes osas, kokku 4 katset. Kolm isoprotsessi katset ja üks katse, kus kõik kolm olekuparameetrit on vabad.
課題 物理学
レベル 高等学校
タイプ 実験教室, 宿題
所要時間 90 分
解答を含む いいえ
言語 エストニア語
キーワード Isoprotsessid
シミュレーション 気体の性質


著者 Siim Tõkke
学校 / 団体 Vanalinna Hariduskolleegium
送信日 17/06/08
更新日 17/06/08