Gaasi omaduste meedialabori juhend


Download 모든 파일을 압축된 zip 으로


제목 Gaasi omaduste meedialabori juhend
설명 Meedialabor on kahes osas, kokku 4 katset. Kolm isoprotsessi katset ja üks katse, kus kõik kolm olekuparameetrit on vabad.
주제 물리학
수준 고교
유형 숙제목록 구분 실험
기간 90 분
정답 포함 아니요
언어 에스토니아어
키워드 Isoprotsessid
시뮬레이션 기체의 성질


저자(들) Siim Tõkke
학교/기관 Vanalinna Hariduskolleegium
제출일 17. 6. 8
업데이트 날자 17. 6. 8