Gaasi omaduste meedialabori juhend


Download all files as a compressed .zip


Title Gaasi omaduste meedialabori juhend
Description Meedialabor on kahes osas, kokku 4 katset. Kolm isoprotsessi katset ja üks katse, kus kõik kolm olekuparameetrit on vabad.
Subject Physics
Level High School
Type Homework, Lab
Duration 90 minutes
Answers Included No
Language Estonian
Keywords Isoprotsessid
Simulation(s) Gas Properties


Author(s) Siim Tõkke
School / Organization Vanalinna Hariduskolleegium
Date submitted 6/8/17
Date updated 6/8/17