Gaasi omaduste meedialabori juhend


Download 所有文件都是以 zip 的格式进行压缩


标题 Gaasi omaduste meedialabori juhend
描述 Meedialabor on kahes osas, kokku 4 katset. Kolm isoprotsessi katset ja üks katse, kus kõik kolm olekuparameetrit on vabad.
科目 物理学
等级 高中
类型 实验室, 家庭作业
持续时间 90 分钟
是否包含答案
语言 爱沙尼亚语
关键词 Isoprotsessid
仿真程序 气体属性


作者 Siim Tõkke
学校/组织 Vanalinna Hariduskolleegium
提交日期 17-6-8
更新日期 17-6-8