Densitat


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Densitat
Mô tả Estudi de la flotabilitat de cossos en funció de la seva densitat
Chủ đề Vật lý
Cấp độ Trung học CS
Loại Bài tập về nhà, Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời Yes
Ngôn ngữ Catalan
Từ khoá densitat, flotabilitat
Mô phỏng Mật độ


Tác giả Jordi Plana
Email liên lạc jplana12@gmail.com
Trường / Tổ chức Institut Narcís Oller
Ngày đăng ký 25/08/2016
Ngày cập nhật 02/01/2019