Densitat


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Densitat
Beskrivelse Estudi de la flotabilitat de cossos en funció de la seva densitat
Emne Fysikk
Nivå Ungdomsskole
Type Lab, Lekser
Varighet 60 minutter
Svar inkludert Ja
Språk Catalan
Nøkkelord densitat, flotabilitat
Simuleringer Density


Forfattere Jordi Plana
E-post for kontakt jplana12@gmail.com
Skole / Organisasjon Institut Narcís Oller
Lastet opp 25.08.16
Oppdatert 02.01.19