Densitat


Download 或者您要將所有檔案以 zip 檔下載。


主題 Densitat
說明 Estudi de la flotabilitat de cossos en funció de la seva densitat
科目 物理
程度 中學
類型 作業, 實驗室
時間 60 分鐘
解答
語言 嘉泰羅尼亞語
關鍵字 densitat, flotabilitat
模擬教學 Density 密度


作者 Jordi Plana
聯繫 Email jplana12@gmail.com
學校 / 機構 Institut Narcís Oller
提交日期 2016/8/25
更新日期 2019/1/2