Densitat


Download किंवा सर्व फाइल्स संपिडित स्वरुपात उतरवून घ्या


शिर्षक Densitat
वर्णन Estudi de la flotabilitat de cossos en funció de la seva densitat
विषय भौतिक्शास्त्र
स्तर माध्यमिक
प्रकार गृहपाठ, प्रयोगशाळा
कालावधी 60 मिनिटस
उत्तरांसह होय
भाषा Catalan
खुणेचे शब्द densitat, flotabilitat
सादश्य घनता


लेखक Jordi Plana
संपर्क ईमेल jplana12@gmail.com
शाळा/संस्था Institut Narcís Oller
दाखल दिनांक 8/25/16
आद्यवत 1/2/19