Radioactivity


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Radioactivity
Mô tả Leverages the mathematical design of the sim to make exact curves and determine Decay equations.
Chủ đề Toán, Vật lý
Cấp độ High School, Undergrad - Intro
Loại Homework, Lab
Thời gian 90 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Decay Law, curves, math, radioactivity
Mô phỏng Phóng xạ Alpha


Tác giả MEHMET EMIN KALE
Trường / Tổ chức ENKA HIGH SCHOOL
Ngày đăng ký 29/05/2013
Ngày cập nhật 08/06/2013