Radioactivity


Download Možete preuzeti sve mаterijаle spаkovаne u zip аrhivu.


Naslov Radioactivity
Opis Leverages the mathematical design of the sim to make exact curves and determine Decay equations.
Subjekt Fizika, Matematika
Nivo High School (Viša škola), Osnovni studij - Uvod
Tip Domaći zad., Lab
Trajanje 90 minuta
Uključen odgovor Ne
Jezik Engleski
Ključne riječi Decay Law, curves, math, radioactivity
Simulacije ALFA-RASPAD


Autori: MEHMET EMIN KALE
Škola / Organizacija ENKA HIGH SCHOOL
Poslato 5/29/13
Obnovljeno 6/8/13