Radioactivity


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Radioactivity
Omtale Leverages the mathematical design of the sim to make exact curves and determine Decay equations.
Emne Fysikk, Matematikk
Nivå Student - introduksjon (bachelor), Vidaregåande skule
Type Lab, Lekser
Tid 90 minutt
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord Decay Law, curves, math, radioactivity
Simuleringar Alfanedbryting


Forfattarar MEHMET EMIN KALE
Skule / Organisasjon ENKA HIGH SCHOOL
Lasta opp 29.05.13
Oppdatert 08.06.13