Radioactivity


Download किंवा सर्व फाइल्स संपिडित स्वरुपात उतरवून घ्या


शिर्षक Radioactivity
वर्णन Leverages the mathematical design of the sim to make exact curves and determine Decay equations.
विषय गणित, भौतिक्शास्त्र
स्तर उच्च माध्यमिक, पदवीपुर्व - Intro
प्रकार गृहपाठ, प्रयोगशाळा
कालावधी 90 मिनिटस
उत्तरांसह नाही
भाषा इंग्रजी
खुणेचे शब्द Decay Law, curves, math, radioactivity
सादश्य Alpha Decay


लेखक MEHMET EMIN KALE
शाळा/संस्था ENKA HIGH SCHOOL
दाखल दिनांक 5/29/13
आद्यवत 6/8/13