Radioactivity


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Radioactivity
Beskrivelse Leverages the mathematical design of the sim to make exact curves and determine Decay equations.
Emne Fysikk, Matematikk
Nivå Student - introduksjon (bachelor), Videregående skole
Type Lab, Lekser
Varighet 90 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord Decay Law, curves, math, radioactivity
Simuleringer Alfanedbryting


Forfattere MEHMET EMIN KALE
Skole / Organisasjon ENKA HIGH SCHOOL
Lastet opp 29.05.13
Oppdatert 08.06.13