Introduction to rotational motion


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Introduction to rotational motion
Mô tả
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School, Undergrad - Intro
Loại Concept questions
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá angular acceleration, angular velocity
Mô phỏng Chuyển động trong mặt phẳng., Chuyển động tròn của Bọ rùa


Tác giả Sarah Stanhope
Trường / Tổ chức Easley High School
Ngày đăng ký 24/02/2010
Ngày cập nhật 24/02/2010