Introduction to rotational motion


Download किंवा सर्व फाइल्स संपिडित स्वरुपात उतरवून घ्या


शिर्षक Introduction to rotational motion
वर्णन
विषय भौतिक्शास्त्र
स्तर उच्च माध्यमिक, पदवीपुर्व - Intro
प्रकार संकल्पना प्रश्न
उत्तरांसह नाही
भाषा इंग्रजी
खुणेचे शब्द angular acceleration, angular velocity
सादश्य द्विमित चलन, Ladybug Revolution


लेखक Sarah Stanhope
शाळा/संस्था Easley High School
दाखल दिनांक 2/24/10
आद्यवत 2/24/10