Introduction to rotational motion


Download یا میتوانید فایل را به صورت زیپ شده بارگذاری کنید


عنوان Introduction to rotational motion
شرح
موضوع فیزیک
سطح دبیرستان، پیش دانشگاهی 1
نوع پرسش های مفهومی
پاسخ ها شامل خیر
زبان انگلیسی
کلید واژه angular acceleration، angular velocity
شبیه سازی ها حرکت در دو بعد، دوران کفشدوزک


نویسنده Sarah Stanhope
مدرسه / سازمان Easley High School
ارسال شده 2/24/10
بروزرسانی شده 2/24/10