Introduction to rotational motion


Download یا میتوانید فایل را به صورت زیپ شده بارگذاری کنید


عنوان Introduction to rotational motion
شرح
موضوع فیزیک
سطح دبیرستان، پیش دانشگاهی 1
نوع پرسش های مفهومی
پاسخ ها شامل خیر
زبان انگلیسی
کلید واژه angular acceleration، angular velocity
شبیه سازی ها حرکت در دو بعد، دوران کفشدوزک


نویسنده Sarah Stanhope
ایمیل تماس sarahstanhope@pickens.k12.sc.us
مدرسه / سازمان Easley High School
ارسال شده 2/24/10
بروزرسانی شده 2/24/10