Introduction to rotational motion


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Introduction to rotational motion
Beskrivelse
Emne Fysikk
Nivå Student - introduksjon (bachelor), Videregående skole
Type Begrepsspørsmål
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord angular acceleration, angular velocity
Simuleringer Bevegelse i 2D, Ladybug Revolution


Forfattere Sarah Stanhope
Skole / Organisasjon Easley High School
Lastet opp 24.02.10
Oppdatert 24.02.10