Introduction to rotational motion


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Introduction to rotational motion
Omtale
Emne Fysikk
Nivå Student - introduksjon (bachelor), Vidaregåande skule
Type Omgrepsspørsmål
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord angular acceleration, angular velocity
Simuleringar Motion in 2D, Ladybug Revolution


Forfattarar Sarah Stanhope
Skule / Organisasjon Easley High School
Lasta opp 24.02.10
Oppdatert 24.02.10