229 ผลการสืบค้นที่สอดคล้องกันกับ applied force

สถานการณ์จำลอง (Simulations)

กิจกรรมการเรียนการสอน