การเคลื่อนที่แบบพรอเจกไตล์ - จลนศาสตร์ | ความต้านทานอากาศ | Parabolic Curve - PhET Interactive Simulations

การเคลื่อนที่แบบพรอเจกไตล์

การเคลื่อนที่แบบพรอเจกไตล์ simulation

Topics

 • จลนศาสตร์
 • ความต้านทานอากาศ
 • Parabolic Curve
 • เวกเตอร์
 • Drag Force
 • การเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์

Sample Learning Goals

 • ทำนายผลกระทบจากความแตกต่างระหว่างเงื่อนไขเริ่มต้น ของการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์ (วัตถุชนิดต่างๆ ค่ามุม ความเร็วเริ่มต้น มวล ระยะทาง ความสูงเริ่มต้น การมีแรงต้านอากาศและไม่มีและต้านอากาศ)
 • ใช้เหตุและผลในการอธิบายการทำนายข้างต้น
 • อธิบายการเคลื่อนที่แบบโปรเจคไทในรูปแบบของคำ (มุมยิง ความเร็วเริ่มต้น ความสูงเริ่มต้น ระยะทาง ความสูงสุดท้าย และเวลา)
 • อธิบายได้ว่าทำไมการใช้ซิมมูเลชั่นถึงดีสำหรับการศึกษาลักษณะการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์

Standards Alignment

Common Core - Math

 • HSF-LE.B.5

System Requirements

HTML5;

HTML5 simulations can run on iPads, Chromebooks, PC, Mac, and Linux systems.
See full HTML5 system requirements

Version 1.0.17