สถานะของสาร: เบื้องต้น - อะตอม | โมเลกุล | สถานะของสสาร - PhET Interactive Simulations

สถานะของสาร: เบื้องต้น

สถานะของสาร: เบื้องต้น simulation

Topics

  • อะตอม
  • โมเลกุล
  • สถานะของสสาร

Sample Learning Goals

  • อธิบายลักษณะเฉพาะของสามสถานะ (ของแข็ง, ของเหลว และ ก๊าซ)
  • ทำนายที่อุณหภูมิต่างๆหรือ การเปลี่ยนความดันจะจะมีผลต่ออนุภาคอย่างไร
  • เปรียบเทียบอนุภาคในทั้งสามสถานะ
  • อธิบายการแช่แข็งและละลายในระดับโมเลกุล
  • จำได้ว่าสารที่มีคุณสมบัติแตกต่างกัน, รวมไปถึงการละลาย, แช่แข็ง และ จุดเดือด

System Requirements

HTML5;

HTML5 simulations can run on iPads, Chromebooks, PC, Mac, and Linux systems.
See full HTML5 system requirements

Version 1.2.1