Aggregatietoestanden: eenvoudig - Atomen | Moleculen | Aggregatietoestanden - PhET Interactive Simulations

Aggregatietoestanden: eenvoudig

Aggregatietoestanden: eenvoudig simulation

Topics

  • Atomen
  • Moleculen
  • Aggregatietoestanden

Sample Learning Goals

  • Beschrijf de karakteristieken van de drie aggregatietoestanden van de stof: vaste stof, vloeistof en gas.
  • Voorspel hoe het veranderen van de temperatuur of de druk het gedrag van deeltjes verandert.
  • Vergelijk deeltjes in de drie verschillende aggregatietoestanden.
  • Leg het bevriezen en smelten uit op moleculair niveau.
  • Weet dat verschillende stoffen verschillende eigenschappen hebben, met inbegrip van smeltpunt, vriespunt en kookpunt.

System Requirements

HTML5;

HTML5 simulations can run on iPads, Chromebooks, PC, Mac, and Linux systems.
See full HTML5 system requirements

Version 1.2.2