Kennismaken met bewegingsdiagrammen en versnelling


Download หรือท่านอาจจะ ดาวน์โหลด ทุกไฟล์เป็นไฟล์บีบอัด (zip ไฟล์)


หัวข้อเรื่อง Kennismaken met bewegingsdiagrammen en versnelling
คำบรรยาย Deze opdracht is bedoeld om voorkennis over x,t- en v,t-diagrammen te activeren bij leerlingen en vanaf daar het begrip 'versnelling' te introduceren. De bijbehorende opdrachten volgen de werkvorm Predict-Observe-Explain en nemen twee vormen aan: 1) Predict: schetsen van bewegingsdiagrammen (x,t-, v,t- en later ook a,t-diagrammen) 2) Explain: in tweetallen verklaren van de geobserveerde resultaten
วิชา ฟิสิกส์
ระดับ โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ประเภท การสาธิต, กิจกรรมที่มีการชี้แนะแนวทาง
ระยะเวลา 30 นาที
รวมคำตอบด้วยแล้ว ไม่ใช่
ภาษา Dutch
คำสำคัญ at-diagram, bewegingsdiagram, versnelling, vt-diagram, xt-diagram
สถานการณ์จำลอง การเคลื่อนที่


ผู้เขียน Koen van Bemmelen
อีเมลล์ติดต่อ koenvanbemmelen@hotmail.com
โรงเรียน/หน่วยงาน Stedelijk Dalton College Alkmaar
ส่งข้อมูลแล้ว 5/12/2016
อัพเดทข้อมูลแล้ว 5/12/2016