Kennismaken met bewegingsdiagrammen en versnelling


Download Tous les fichiers sous forme d'un zip compressé.


Titre Kennismaken met bewegingsdiagrammen en versnelling
Description Deze opdracht is bedoeld om voorkennis over x,t- en v,t-diagrammen te activeren bij leerlingen en vanaf daar het begrip 'versnelling' te introduceren. De bijbehorende opdrachten volgen de werkvorm Predict-Observe-Explain en nemen twee vormen aan: 1) Predict: schetsen van bewegingsdiagrammen (x,t-, v,t- en later ook a,t-diagrammen) 2) Explain: in tweetallen verklaren van de geobserveerde resultaten
Sujet Physique
Niveau Lycée
Type Activité guidée, Démonstration
Durée 30 minutes
Réponses incluses Non
Langue Néerlandais
Mots clés at-diagram, bewegingsdiagram, versnelling, vt-diagram, xt-diagram
Simulation(s) L'homme en mouvement


Auteur(s) Koen van Bemmelen
Email de contact koenvanbemmelen@hotmail.com
Ecole / Organisation Stedelijk Dalton College Alkmaar
Date de soumission 05/12/16
Date de mise à jour 05/12/16