Kennismaken met bewegingsdiagrammen en versnelling


Download all files as a compressed .zip


Title Kennismaken met bewegingsdiagrammen en versnelling
Description Deze opdracht is bedoeld om voorkennis over x,t- en v,t-diagrammen te activeren bij leerlingen en vanaf daar het begrip 'versnelling' te introduceren. De bijbehorende opdrachten volgen de werkvorm Predict-Observe-Explain en nemen twee vormen aan: 1) Predict: schetsen van bewegingsdiagrammen (x,t-, v,t- en later ook a,t-diagrammen) 2) Explain: in tweetallen verklaren van de geobserveerde resultaten
Subject Physics
Level High School
Type Demonstration, Guided Activity
Duration 30 minutes
Answers Included No
Language Dutch
Keywords at-diagram, bewegingsdiagram, versnelling, vt-diagram, xt-diagram
Simulation(s) The Moving Man


Author(s) Koen van Bemmelen
Contact Email koenvanbemmelen@hotmail.com
School / Organization Stedelijk Dalton College Alkmaar
Date submitted 12/5/16
Date updated 12/5/16