Kennismaken met bewegingsdiagrammen en versnelling


Download 或者您要將所有檔案以 zip 檔下載。


主題 Kennismaken met bewegingsdiagrammen en versnelling
說明 Deze opdracht is bedoeld om voorkennis over x,t- en v,t-diagrammen te activeren bij leerlingen en vanaf daar het begrip 'versnelling' te introduceren. De bijbehorende opdrachten volgen de werkvorm Predict-Observe-Explain en nemen twee vormen aan: 1) Predict: schetsen van bewegingsdiagrammen (x,t-, v,t- en later ook a,t-diagrammen) 2) Explain: in tweetallen verklaren van de geobserveerde resultaten
科目 物理
程度 高中
類型 展示, 指引活動
時間 30 分鐘
解答
語言 荷蘭語
關鍵字 at-diagram, bewegingsdiagram, versnelling, vt-diagram, xt-diagram
模擬教學 旅人


作者 Koen van Bemmelen
聯繫 Email koenvanbemmelen@hotmail.com
學校 / 機構 Stedelijk Dalton College Alkmaar
提交日期 2016/12/5
更新日期 2016/12/5