Kennismaken met bewegingsdiagrammen en versnelling


Download ან შეგიძლიათ ჩამოტვირთოთ ყველა ფაილი როგორც კომპრესირებული პაკეტი(zip archive).სათაური Kennismaken met bewegingsdiagrammen en versnelling
აღწერილობა Deze opdracht is bedoeld om voorkennis over x,t- en v,t-diagrammen te activeren bij leerlingen en vanaf daar het begrip 'versnelling' te introduceren. De bijbehorende opdrachten volgen de werkvorm Predict-Observe-Explain en nemen twee vormen aan: 1) Predict: schetsen van bewegingsdiagrammen (x,t-, v,t- en later ook a,t-diagrammen) 2) Explain: in tweetallen verklaren van de geobserveerde resultaten
თემა ფიზიკა
დონე უმაღლესი სკოლა
ტიპი Guided Activity, დემონსტრაცია
ხანგრძლივობა 30 წუთი
შეიცავს პასუხებს არა
ენა Dutch
საკვანძო სიტყვები at-diagram, bewegingsdiagram, versnelling, vt-diagram, xt-diagram
სიმულაციები The Moving Man


ავტორები Koen van Bemmelen
საკონტაქტო Email მისამართი koenvanbemmelen@hotmail.com
სკოლა / ორგანიზაცია Stedelijk Dalton College Alkmaar
წარდგენილია 12/5/16
განახლებულია 12/5/16