Kennismaken met bewegingsdiagrammen en versnelling


Download 所有文件都是以 zip 的格式进行压缩


标题 Kennismaken met bewegingsdiagrammen en versnelling
描述 Deze opdracht is bedoeld om voorkennis over x,t- en v,t-diagrammen te activeren bij leerlingen en vanaf daar het begrip 'versnelling' te introduceren. De bijbehorende opdrachten volgen de werkvorm Predict-Observe-Explain en nemen twee vormen aan: 1) Predict: schetsen van bewegingsdiagrammen (x,t-, v,t- en later ook a,t-diagrammen) 2) Explain: in tweetallen verklaren van de geobserveerde resultaten
科目 物理学
等级 高中
类型 指导活动, 示范
持续时间 30 分钟
是否包含答案
语言 荷兰语
关键词 at-diagram, bewegingsdiagram, versnelling, vt-diagram, xt-diagram
仿真程序 运动图像


作者 Koen van Bemmelen
联系邮件 koenvanbemmelen@hotmail.com
学校/组织 Stedelijk Dalton College Alkmaar
提交日期 16-12-5
更新日期 16-12-5