Kennismaken met bewegingsdiagrammen en versnelling


Download 모든 파일을 압축된 zip 으로제목 Kennismaken met bewegingsdiagrammen en versnelling
설명 Deze opdracht is bedoeld om voorkennis over x,t- en v,t-diagrammen te activeren bij leerlingen en vanaf daar het begrip 'versnelling' te introduceren. De bijbehorende opdrachten volgen de werkvorm Predict-Observe-Explain en nemen twee vormen aan: 1) Predict: schetsen van bewegingsdiagrammen (x,t-, v,t- en later ook a,t-diagrammen) 2) Explain: in tweetallen verklaren van de geobserveerde resultaten
주제 물리학
수준 고교
유형 시범목록 구분 안내된 활동
기간 30 분
정답 포함 아니요
언어 네덜란드어
키워드 at-diagram목록 구분 bewegingsdiagram목록 구분 versnelling목록 구분 vt-diagram목록 구분 xt-diagram
시뮬레이션 이동하는 사람


저자(들) Koen van Bemmelen
연락 이메일 koenvanbemmelen@hotmail.com
학교/기관 Stedelijk Dalton College Alkmaar
제출일 16. 12. 5
업데이트 날자 16. 12. 5