Kinematics


Download หรือท่านอาจจะ ดาวน์โหลด ทุกไฟล์เป็นไฟล์บีบอัด (zip ไฟล์)หัวข้อเรื่อง Kinematics
คำบรรยาย
วิชา ฟิสิกส์
ระดับ โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ประเภท ปฏิบัติการทดลอง
ระยะเวลา 30 นาที
รวมคำตอบด้วยแล้ว ไม่ใช่
ภาษา English
คำสำคัญ motion and force
สถานการณ์จำลอง Calculus Grapher, แรงใน 1 มิติ, แรงและการเคลื่อนที่, แรงและการเคลื่อนที่: พื้นฐาน (HTML5), แรงและการเคลื่อนที่: พื้นฐาน, จับคู่เศษส่วน, Equation Grapher, การเคลื่อนที่ของแมลงเต่าทอง 2D, การเคลื่อนที่ใน 2 มิติ, การเคลื่อนที่, การทดลองการแกว่งของลูกตุ้มนาฬิกา, การแปรสัณฐานแผ่นธรณีภาค, การเคลื่อนที่แบบโปรเจคไทล์, พื้นเอียง: แรงและการเคลื่อนที่, ทางลาด, การรวมเวคเตอร์


ผู้เขียน Wang Yunhe
อีเมลล์ติดต่อ yunhe.wang@ueie.com.cn
โรงเรียน/หน่วยงาน YaoHua High School
ส่งข้อมูลแล้ว 18/8/2015
อัพเดทข้อมูลแล้ว 18/8/2015