Kinematics


Download किंवा सर्व फाइल्स संपिडित स्वरुपात उतरवून घ्या


शिर्षक Kinematics
वर्णन
विषय भौतिक्शास्त्र
स्तर उच्च माध्यमिक
प्रकार प्रयोगशाळा
कालावधी 30 मिनिटस
उत्तरांसह नाही
भाषा इंग्रजी
खुणेचे शब्द motion and force
सादश्य Calculus Grapher, एक प्रतलीय बल, बल आणि गती, बल आणि गती : प्राथमिक (HTML5), Forces and Motion: Basics, अपुर्णांकाच्या जोड्या, Equation Grapher, Ladybug Motion 2D, द्विमित चलन, The Moving Man, Pendulum Lab, भूपट्ट विवर्तन, Projectile Motion, उतरण : बल आणि गती, The Ramp, सदिशांची बेरीज


लेखक Wang Yunhe
शाळा/संस्था YaoHua High School
दाखल दिनांक 8/18/15
आद्यवत 8/18/15