Kinematics


Download Možete preuzeti sve mаterijаle spаkovаne u zip аrhivu.Naslov Kinematics
Opis
Subjekt Fizika
Nivo High School (Viša škola)
Tip Lab
Trajanje 30 minuta
Uključen odgovor Ne
Jezik Engleski
Ključne riječi motion and force
Simulacije FUNKCIJE, IZVODI, INTEGRALI - GRAFIČKI, SILA 1-D. II Njutnov zakon, SILE I KRETANJE, Sile i kretanje - Osnove (HTML5), Sile i kretanje - Osnove, Sparivanje razlomaka, Grafik kvadratne funkcije, BUBAMARA - KRETANJE 2D, Kretanje u 2-D, Šetаč (promjenljivo prаvolinijsko kretаnje), Klatno, Tektonske ploče, Kretаnje projektilа , STRMA RAVAN: SILE I KRETANJE, Tijelo na strmoj ravni, Sabiranje vektora


Autori: Wang Yunhe
Kontakt e-mail yunhe.wang@ueie.com.cn
Škola / Organizacija YaoHua High School
Poslato 8/18/15
Obnovljeno 8/18/15