Kinematics


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Kinematics
Beskrivelse
Emne Fysikk
Nivå Videregående skole
Type Lab
Varighet 30 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord motion and force
Simuleringer Calculus graf, Forces in 1 Dimension, Forces and Motion, Krefter og bevegelse: Grunnleggende (HTML5), Forces and Motion: Basics, Fraction Matcher, Equation Grapher, Ladybug Motion 2D, Bevegelse i 2D, Mannen som går, Pendel-laboratorium, Plate Tectonics, Projectile Motion, Ramp: Forces and Motion, Rampa, Vektoraddisjon


Forfattere Wang Yunhe
Skole / Organisasjon YaoHua High School
Lastet opp 18.08.15
Oppdatert 18.08.15