Kinematics


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Kinematics
Omtale
Emne Fysikk
Nivå Vidaregåande skule
Type Lab
Tid 30 minutt
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord motion and force
Simuleringar Calculus Grapher, Forces in 1 Dimension, Forces and Motion, Forces and Motion: Basics (HTML5), Forces and Motion: Basics, Fraction Matcher, Equation Grapher, Ladybug Motion 2D, Motion in 2D, The Moving Man, Pendulum Lab, Plate Tectonics, Projectile Motion, Ramp: Forces and Motion, The Ramp, Addisjon av vektorar


Forfattarar Wang Yunhe
Skule / Organisasjon YaoHua High School
Lasta opp 18.08.15
Oppdatert 18.08.15